< Powrót
12
września 2017
Tekst:
lwn
Zdjęcie:
lwn

Żeglarski, szkolny start

Tak jak we wszystkich szkołach w Polsce,  również w Pomorskiej Szkole Żeglarstwa i Edukacji Morskiej (PSŻiEM) Pomorskiego Związku Żeglarskiego (PoZŻ) rozpoczął się rok szkolny.

Pierwszymi tegorocznymi uczniami zostali uczniowie klasy sportowej nowoutworzonej Szkoły Podstawowej nr 51 (Gdynia, ul. Słowackiego 53), w ramach umowy na prowadzenie zajęć sportowych zawartej pomiędzy Urzędem Miasta Gdyni a PoZŻ.

Podczas cotygodniowych zajęć szesnaścioro uczniów, dopóki pozwoli aura, będzie poznawało żeglarstwo na wodzie, a następnie w pracowniach, na stanowiskach modelowych i symulatorach PSŻiEM.  Zajęcia te, poza sezonem, uzupełnią ćwiczenia w terenie, na sali gimnastycznej i basenie pływackim. W czasie ferii zimowych i wakacji letnich planowane są obozy sportowe. Opiekunem klasy jest nauczyciel wychowania fizycznego, mgr Paweł Wołosewicz.

Projekt jest kolejnym zadaniem, realizowanym przez PSŻiEM PoZŻ. W październiku ubiegłego roku zostało podpisane porozumienie rozwijające współpracę z dyrekcją Gimnazjum nr 11 im. Noblistów Polskich, w zakresie prowadzenia edukacji morskiej.

Młodzież z klasy 2A o profilu humanistycznym, prowadzona przez wychowawczynię mgr Bożenę Meller, wkracza właśnie w drugi rok nauki żeglarstwa. Jego uwieńczeniem może być już w tym roku szkolnym uzyskanie patentu żeglarza jachtowego (dla uczniów, którzy skończą 14 lat i zechcą przystąpić do egzaminu).

PODZIEL SIĘ OPINIĄ