< Powrót
13
listopada 2019
Tekst:
Dariusz Olejniczak
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann
PPEM

Animatorzy edukacji morskiej spotkali się w Gdyni

13 listopada w gdyńskiej siedzibie Pomorskiego Związku Żeglarskiego spotkali się nauczyciele zaangażowani w realizację Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej. Tym samym zainaugurowano kolejny sezon działalności Sieci szkolnych animatorów edukacji morskiej PPEM.

W tym roku w Programie wezmą udział dzieci i nauczyciele z 75 placówek oświatowych z terenu województwa pomorskiego. 41 z nich będzie kontynuować pracę w tym projekcie. 29 placówek weźmie udział w PPEM po raz pierwszy.

– Wśród tych 41 placówek kontynuujących udział w naszych zajęciach, pięć uzyskało certyfikaty PPEM – wyjaśniła prowadząca spotkanie Iwona Poźniak, sekretarz zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej i konsultant ds. edukacji morskiej i projektów edukacyjnych w słupskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. – Zostaną one wręczone podczas spotkania 6 grudnia.

W sumie certyfikaty PPEM uzyskało 8 placówek. Dokumenty są ważne przez trzy lata. Chcąc odnowić certyfikat, placówki, którym go przyznano, a które nie kontynuowały udziału w PPEM, będą musiały po tym okresie ponownie włączyć się działania Programu.

Patronat nad PPEM objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Krystian Zieliński.

– Dzisiejsze spotkanie jest dla nas bardzo ważne – zaznaczył Krystian Zdziennicki. – Pomorski Program Edukacji Morskiej jest tym, co wyróżnia nasze województwo w sferze edukacyjnej. Dzięki temu przedsięwzięciu pokazujemy nie tylko to, co dla nas najbardziej charakterystyczne, czyli nadmorskie położenie. Program kładzie też nacisk na ukazanie również innych walorów województwa, rzek i jezior. Dlatego cieszę się, że w Programie biorą udział nie tylko placówki z miejscowości ulokowanych w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej, ale również z głębi województwa. Certyfikaty, które przyznajemy są dodatkowa zachętą dla szkół do udziału w tym projekcie. Mogą też one liczyć na wsparcie Departamentu Edukacji i Sportu. Mam nadzieję, że uda się pozyskać środki z zaoszczędzonych funduszy unijnych na naukę żeglarstwa i kursy doskonalące dla nauczycieli i biorących udział w Programie i instruktorów żeglarstwa. Postaramy się przekonać Komisję Europejską do tego, byśmy mogli w ten sposób wykorzystać nasze oszczędności z funduszy unijnych.

Podczas środowego spotkania nauczyciele omówili zasady funkcjonowania PPEM, możliwości uzyskania certyfikatu, współpracę z instytucjami lokalnymi, a także poznali dobre praktyki edukacyjne wypracowane w kilku placówkach realizujących cele PPEM.

W rozmowie o roli i zadaniach szkolnych animatorów edukacji morskiej uczestniczył Janusz Frąckowiak reprezentujący Yacht Club Rewa, który podzielił się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami z klubowej pracy i sposobów łączenia żeglarstwa z wychowawczą funkcją sportu.

Wśród podmiotów aktywnie wspierających PPEM jest Pomorski Związek Żeglarski, od dawna realizujący działania edukacyjne na rzecz młodzieży.

Pomorski Program Edukacji Morskiej jest systemowym rozwiązaniem obejmującym różne elementy edukacji morskiej. Jego celem edukacyjnym ma być kształtowanie i podnoszenie kompetencji kluczowych, połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji, co jest potrzebne każdemu do samorealizacji i rozwoju osobistego, integracji społecznej, bycia aktywnym obywatelem. Zdaniem inicjatorów Programu edukacja morska jest doskonałym narzędziem do osiągania tych kompetencji.

– Cele i założenia Programu opierają się na powiązaniu ogólnoszkolnych podstaw programowych z edukacja morską –  wyjaśniała Iwona Poźniak. – Program charakteryzuje się elastyczną strukturą, która pozwala każdej szkole – w oparciu o ogólne zasady – „uszyć” i realizować jego kolejne punkty według własnych potrzeb i możliwości. A wśród celów końcowych jest to, by pomorskie szkoły były naprawdę pomorskie, miały pomorski charakter i od najmłodszych lat kształtowały pomorską tożsamość swoich uczniów. Chcemy, żeby młodzież czuła się związana z Pomorzem.

Strona PPEM

PPEM na Facebooku

PODZIEL SIĘ OPINIĄ