< Powrót
10
października 2019
Tekst:
Leszek Batko
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann

Będą kursy

Pomorski Związek Żeglarski zaprasza na kursy instruktorskie na stopień NAUCZYCIEL  ŻEGLARSTWA PZŻ i INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA PZŻ.  

Kurs weekendowy podzielony jest na dwie części:

Część teoretyczna w okresie jesienno-zimowym: zajęcia będą odbywać się co drugi tydzień w soboty od godz. 16 – 5 godzin lekcyjnych oraz niedziele od godz. 10 – 6 godzin lekcyjnych. Zakończenie części teoretycznej kursów nastąpi na przełomie stycznia i lutego 2020 r. Miejsce zajęć: sala konferencyjna PoZŻ w Gdyni przy Skwerze Kościuszki.

Część praktyczna szkolenie na jachtach  w okresie wiosennym: rozpoczęcie druga połowa kwietnia (jeżeli warunki pogodowe pozwolą na pływanie). Zajęcia odbywać się będą w soboty oraz niedziele. Egzamin i zakończenie kursów planujemy na pierwszą połowę maja 2020 r.

Całkowity koszt kursu na Instruktora Żeglarstwa PZŻ (bez opłaty za egzamin oraz patent) wyniesie 1.600 zł dla osób zrzeszonych w klubach i sekcjach żeglarskich PoZŻ oraz 2.000 zł dla pozostałych.

Warunkiem przystąpienia do kursu i egzaminu jest ukończenie 18 lat, średnie wykształcenie, posiadanie stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ oraz co najmniej jachtowego sternika morskiego, i co najmniej sternika motorowodnego.

Ponadto od kandydatów na Instruktora Żeglarstwa PZŻ wymaga się posiadanie udokumentowanego stażu instruktorskiego, w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie trwającym minimum 6 kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do stażu zalicza się opinie ze szkoleń zgłoszonych do OZŻ (zgodnie z obowiązującymi w danych latach przepisami).

Całkowity koszt kursu na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ (bez opłaty za egzamin oraz patent) wyniesie 1.200 zł dla osób zrzeszonych w klubach i sekcjach żeglarskich PoZŻ oraz 1.500 zł dla pozostałych.

Warunkiem przystąpienia do kursu i egzaminu jest ukończenie 18 lat, średnie wykształcenie, posiadanie stopnia żeglarz jachtowy lub wyższy.

Ponadto od kandydatów wymaga się zdania z wynikiem pozytywnym sprawdzianu dopuszczającego z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego. Posiadanie umiejętności pływania potwierdzone odpowiednim dokumentem lub oświadczeniem własnym.

Rozpoczęcie kursu nastąpi jeżeli zgłosi się co najmniej 10 osób na każdy z kursów

Zgłoszenia udziału w kursie oraz zapisy przyjmuje Leszek Batko do 30 listopada br. tel. 606-496-040, e-mail: leszek.batko@pozz.org.pl.

PODZIEL SIĘ OPINIĄ