< Powrót
16
listopada 2018
Tekst:
Dariusz Olejniczak
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann
Forum

Forum Żeglarskie na Wyspie Sobieszewskiej

II Forum Żeglarskie, zorganizowane przez władze Gdańska i Gdańską Chorągiew ZHP na Wyspie Sobieszewskiej, z udziałem przedstawicieli lokalnej społeczności, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz żeglarzy, odbyło się w piątek 16 listopada.

Na program spotkania składały się cztery wystąpienia. Tematy dotyczyły edukacji morskiej, działalności Centralnego Ośrodka Morskiego w środowisku lokalnym w Gdyni i Gdańsku oraz kultury marynistycznej i funkcjonowania branży żeglarskiej.

– Od trzech lat realizujemy program „Senior na Fali”, współfinansowany przez władze Gdyni – mówiła instruktorka żeglarstwa z CWM Weronika Nadzikiewicz. – To program skierowany do osób powyżej 55 roku życia, który składa się z dwóch elementów: warsztatów oraz rejsu po Zatoce Gdańskiej. Jego celem jest aktywizacja osób w wieku przedemerytalnym i emerytów, umożliwienie im nawiązania kontaktów towarzyskich, promocja żeglarstwa i regionu, ale także po prostu realizacja marzeń. Okazuje się bowiem, że wielu mieszkańców miasta i okolic nigdy nie miało okazji pływać po Zatoce, mimo że mieszkają tu od urodzenia. Elementem, na który zwracamy szczególną uwagę jest przygotowanie tych ludzi do samego rejsu. Musimy rozwiać ich obawy dotyczące kwestii bezpieczeństwa. Program przynosi oczekiwane rezultaty, a spora grupa naszych rejsowiczów wraca do nas i szuka możliwości skorzystania z kolejnych rejsów. Bywa i tak, że osoby z tego przedziału wiekowego decydują się na zdobycie patentu żeglarskiego. To cieszy nas szczególnie i jest dowodem, że samorządy inwestujące w tego rodzaju aktywności dobrze wydają pieniądze pozyskane z funduszy europejskich oraz środki własne.

Weronika Nadzikiewicz.

Weronika Nadzikiewicz.

Wśród projektów realizowanych przez CWM w Gdyni jest także udział w programie Pomorskiego Związku Żeglarskiego „Pomorze na Morze”, który skierowany jest do młodzieży – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego województwa pomorskiego.

Z kolei w Gdańsku harcerze z ZHP zakończyli w tym roku realizację miejskiego programu edukacji morskiej, którego koordynatorką była harcmistrzyni i instruktorka żeglarstwa Weronika Pyda-Ledwoń.

– Efekt naszych działań, czyli rejsów, obozów żeglarskich i szkoleń to 1629 uczestników programu – relacjonowała harcmistrzyni. – W tej grupie było 994 dzieci. To przedsięwzięcie miało wymiar edukacyjny, promując żeglarstwo i wszelkie zagadnienia dotyczące problematyki marynistycznej. Proponowane uczestnikom aktywności wiązały się między innymi z żeglarstwem i zdobywaniem patentów żeglarskich, modelarstwem, nauką nawigacji, szkutnictwem, poznawaniem flory i fauny Bałtyku.

Weronika Pyda-Ledwoń.

Weronika Pyda-Ledwoń.

Uczestnicy Forum rozmawiali też o żeglarskim potencjale Wyspy Sobieszewskiej, planowanej budowie dużej przystani żeglarskiej w miejscu istniejącej, mogącej przyjąć dziś tylko kilka jachtów. Sezonowa przystań mogłaby powstać już w 2020 roku. Jej planowana pojemność to nawet 75 jednostek. Ma tam być nieduży slip i możliwość korzystania z dźwigu. Na jej terenie będą pomieszczenia bosmanatu, zaplecze socjalne i nieduży hangar dla jachtów. Jeśli wszystkie formalności zostaną załatwione do wiosny przyszłego roku, budowa będzie mogła ruszyć.

– Moją wątpliwość budzi planowana pojemność tego miejsca – mówił jeden z uczestników dyskusji. – Czy 75 miejsc to nie za dużo? Czy stworzone warunki nie będą ponad potencjał tej lokalizacji? Czy mieszkańcy będą korzystać z miejsc postojowych dla jachtów na preferencyjnych warunkach?

Zdaniem Weroniki Pydy-Ledwoń tak duża liczba miejsc ma szanse być wykorzystana, ponieważ popyt na przystanie w obrębie Gdańska i okolicznych gmin jest wciąż niezaspokojony.

Rozmówcy zauważyli także, że działanie przystani może być czynnikiem, który zaktywizuje lokalnych żeglarzy do stworzenia szkółki żeglarskiej dla młodszych mieszkańców Wyspy. Przedstawiciele ZHP zapewnili gotowość wsparcia takiej inicjatywy.

Forum było też okazją do prezentacji historii i działalności znanego nie tylko na Wybrzeżu i w Polsce Chóru „Zawisza Czarny” wykonującego szanty, a opowiadał o tym jego założyciel Jacek Jakubowski.

Filip Welz, były kierownik działu rejsów oraz szkoleń dla dorosłych w jednej ze szkół żeglarstwa na Mazurach a dziś właściciel własnej szkoły żeglarstwa „Lazy Jack”, wygłosił prelekcję „Biznes żeglarski na przykładzie Wielkich Jezior Mazurskich”. W swojej prezentacji mówca opowiedział o funkcjonowaniu firmy żeglarskiej w tym regionie Polski oraz o najistotniejszych aspektach branych pod uwagę przy wyborze lokalizacji do prowadzenia szkoły żeglarskiej. Zajął się też atutami i ograniczeniami Wyspy Sobieszewskiej pod kątem tego rodzaju działalności biznesowej.

Spotkanie było przede wszystkim okazją do przedstawienia żeglarsko-edukacyjnej działalności CWM w środowisku lokalnym Trójmiasta oraz zapoznania mieszkańców z możliwościami wykorzystania potencjału tego rodzaju aktywności rekreacyjnej i sportowej, jakim dysponuje Wyspa Sobieszewska.

PODZIEL SIĘ OPINIĄ