Słownik Biograficzny Żeglarzy Pomorskich – Juliusz Sieradzki

Autor: arch. JKM Gryf Gdynia