< Powrót
29
grudnia 2021
Tekst:
Andrzej Szrubkowski
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann
Puchar Bałtyku

Komunikat PBP: Zapowiedź oficjalnego ogłoszenia wyników klasyfikacji

Mając na uwadze zauważalną stabilizację sytuacji epidemicznej Pomorski Związek Żeglarski, na prośbę Biura Pucharu Bałtyku Południowego, postanowił przeprowadzić ceremonię oficjalnego ogłoszenia wyników klasyfikacji cyklu regat Pucharu Bałtyku Południowego 2021 22 stycznia 2022 roku, o godz.13.

Uroczystość odbędzie się w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Zaproszenia do udziału zostaną przekazane z początkiem stycznia 2022 r. przez regionalnych przedstawicieli Biura PBP.

Wykorzystując obecność reprezentujących środowisko żeglarskie uczestników rywalizacji w regatach cyklu PBP, Biuro PBP zamierza tego samego dnia przeprowadzić spotkanie poświęcone dyskusji na temat proponowanych przez Pomorski Związek Żeglarski zmian Regulaminu PBP.

Zmiany mają zapobiec zauważalnemu kryzysowi organizacyjnemu amatorskich regat średniej rangi, poprzez zaakcentowanie kierunku zmian w obserwowanych przejawach dowolności interpretowania przepisów mających wpływ na rozgrywanie regat jachtów morskich. Czas zmienić tę niewłaściwą tendencję. Zacznijmy zmiany od przepisów Regulaminu Pucharu Bałtyku Południowego.

Pomorski Związek Żeglarski już podjął decyzję i zamierza wprowadzić od sezonu 2022 zasadę ustalania obsad sędziowskich do poszczególnych regat wraz z ogłoszeniem kalendarza regat na cały sezon. Dodatkowo oferuje także współpracę w zakresie międzyregionalnej obsługi sędziowskiej regat.

Puchar Bałtyku Południowego w nadchodzącym sezonie startuje po raz dziewiąty i obejmuje swą klasyfikacją większość regat jachtów morskich w rejonie Bałtyku Południowego. Nie ma wśród nich regat prawdziwie międzynarodowych, głównie od czasu nastania trudności w kontaktach z naszymi, kaliningradzkimi kolegami.

Biuro PBP zaprasza do składania deklaracji udziału w proponowanej dyskusji zgłaszając chęć uczestniczenia swemu regionalnemu przedstawicielowi. Początek spotkania miałby nastąpić w dniu 22 stycznia 2022 r. w siedzibie Pomorskiego Związku Żeglarskiego w Gdyni, niezwłocznie po zakończeniu ceremonii wręczenia nagród za wyniki PBP sezonu 2021.

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Офисы South Baltic Cup

Принимая во внимание заметную стабилизацию эпидемической ситуации, Ассоциация парусного спорта Померании по запросу Офиса Кубка Южной Балтики решила провести 22 января 2022 года с 13:00 церемонию официального объявления результатов Кубка Южной Балтики. Регата классификационной серии проводится в сезоне 2021 года. Приглашения к участию будут отправлены в начале января 2022 года региональными представителями офиса PBP, которые указаны на странице https://zeglarski.info/kategorie/puchar-baltyku-poludniowego/biuro-pbp/.

Пользуясь присутствием участников соревнований в велогонке PBP 22 января 2021 года, Офис PBP намерен провести вышеупомянутое запланированное собрание, посвященное обсуждению изменений в Правилах PBP, предложенных Поморской ассоциацией парусного спорта (приложение). Изменения призваны предотвратить заметный организационный кризис любительских регат среднего звена, подчеркнув направленность изменений наблюдаемых проявлений свободы в интерпретации правил, влияющих на организацию регат морских яхт. Пришло время изменить эту неправильную тенденцию. Начнем с положений Регламента Кубка Южной Балтики. Ассоциация парусного спорта Померании уже приняла решение и намерена ввести с сезона 2022 года правило определения количества судей для отдельных регат вместе с объявлением календаря регаты на весь сезон. Кроме того, он также предлагает сотрудничество в области межрегионального обслуживания судей на регатах.

В наступающем сезоне Кубок Южной Балтики стартует в девятый раз, и его классификация охватывает большинство регат морских яхт в регионе Южной Балтики. По-настоящему международных регат среди них нет, в основном из-за трудностей в общении с калининградскими коллегами.

Офис PBP предлагает вам подать декларации об участии в предлагаемом обсуждении, заявив о своем желании участвовать своему региональному представителю. Встреча начнется 22 января 2022 года в штаб-квартире Поморской ассоциации парусного спорта в Гдыне, сразу после церемонии награждения результатов сезона PBP в 2021 году.

Co myślisz o tym artykule?
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ