< Powrót
12
czerwca 2024
Tekst:
Adam Mauks
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann

Międzynarodowa Droga Wodna E70 będzie się rozwijać

Gdański Teatr Wybrzeże był miejscem podpisania listu intencyjnego o współpracy na rzecz rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (MDW E70).

11 czerwca list podpisali : Grzegorz Potęga, wicemarszałek województwa lubuskiego, Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Mateusz Balcerowicz, zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego i Robert Turlej, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

– Cieszymy się, że minister zwrócił uwagę na Międzynarodową Drogę Wodną E70, to z jego inicjatywy mogliśmy się spotkać w Teatrze Wybrzeże i podpisać ten ważny dokument – mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – To wyrażenie wspólnej intencji dalszego inwestowania w tę drogę. W latach 2007-2023 zainwestowaliśmy ponad 450 milionów złotych w drogę wodną na polskim odcinku. Powstała sieć portów, przystani, mosty i bulwary miejskie. Samorządy prowadziły kampanię promocyjna pokazującą możliwości żeglowania po niej. Mamy świadomość, że mimo tego zaangażowania wciąż są bariery takie jak mielizny, wypłycenia, niesprawna infrastruktura techniczna, zarastanie dna koryt rzecznych czy zniszczone ostrogi. Tu konieczne jest zaangażowanie administracji państwowej i samorządowej w zakresie programowym i finansowym.

Kanał Bydgoski. Fot. Szalone Walizki

Podczas uroczystości głos zabrał także minister Arkadiusz Marchewka.

– Rozwój żeglugi śródlądowej traktujemy jako jeden z priorytetów naszego ministerstwa – powiedział. – Międzynarodowa Droga Wodna E70 jest inwestycją, którą chcemy rozwijać. Ważne jest partnerstwo i tak, jako rząd, traktujemy samorządy przy tych inwestycjach. Droga wodna ma ogromny potencjał gospodarczy i turystyczny. W ubiegłym roku mieliśmy na niej ponad 11 tysięcy śluzowań. To dobry wynik, ale może być lepszy, a podpisanie listu intencyjnego to krok w tym kierunku.

Międzynarodowa Droga Wodna E70, jako szlak wodny łączy Rotterdam w Niderlandach poprzez berliński węzeł dróg wodnych śródlądowych i północną Polskę z Kłajpedą i z systemem drogi wodnej Niemna. Na terenie Polski przebiega ona od zachodu Odrą, Notecią, Kanałem Bydgoskim, dalej poprzez Bydgoski Węzeł Wodny i Brdę, gdzie łączy się z Międzynarodową Drogą Wodną E40 (relacji Morze Bałtyckie – Morze Czarne) i dalej Wisłą i płynie przez Nogat, Szkarpawę do Zalewu Wiślanego. Długość tego odcinka to ponad 600 km.

Przystań w Rybinie w woj. pomorskim. Fot. Szalone Walizki

W 2006 roku powstała inicjatywa pięciu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego służąca rewitalizacji i przywróceniu funkcji żeglownych na tej drodze wodnej. Postanowiono wspólnie pracować nad przywróceniem żeglugi turystycznej i towarowej, aby wspomóc aktywizację gospodarczą na obszarach leżących w zasięgu oddziaływania MDW E70. Działania podjęte w ostatnich latach przez sygnatariuszy porozumień MDW E70 doprowadziły do powstania m.in. strategii programowej, koncepcji programowo – przestrzennej przedsięwzięcia, analizy środowiskowej oraz projektu programu określonego w koncepcji programowo – przestrzennej.

Przystań w Santoku w woj. lubuskim. Fot. Szalone Walizki

Przez te kilkanaście lat, od momentu powstania zespołu ds. MDW E70 samorządy lokalne położone wzdłuż polskiego odcinka MDW E70 zrealizowały wiele inwestycji, często we współpracy z podmiotami prywatnymi, które poprawiły infrastrukturę żeglarską szlaku. Zmodernizowano nabrzeża i nadrzeczne bulwary, wyremontowano stare bądź zbudowano nowe mariny i przystanie. W ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I i II” stworzono sieć portów i przystani żeglarskich na Wiśle, Nogacie, Szkarpawie i Zalewie Wiślanym. Powstały nowe przystanie w Gorzowie Wielkopolskim, Santoku, Czarnkowie, Drawsku, Wieleniu, Nakle nad Notecią, Bydgoszczy, Grudziądzu i Toruniu. Staraniem PGW Wody Polskie wykonano również remonty kilku zabytkowych obiektów hydrotechnicznych na Noteci i Kanale Bydgoskim.

Te wszystkie działania znacząco przyczyniły się do poprawy infrastruktury wodnej i warunków żeglowania po MDW E70. Niejednokrotnie były motorem dla lokalnych inicjatyw gospodarczych oraz dalszych działań ożywiających turystykę.

Strona projektu

Co myślisz o tym artykule?
+1
2
+1
2
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ