< Powrót
16
grudnia 2020
Tekst:
Dariusz Olejniczak
Zdjęcie:
arch. CWM ZHP
Marek Trzciński

Sylwester Marek Trzciński odszedł na wieczną wachtę

15 grudnia 2020 r. odszedł na wieczną wachtę harcmistrz Sylwester Marek Trzciński. Był harcerzem, żeglarzem i społecznikiem, a także wychowawca młodzieży. Prywatnie zaś ojcem Łukasza Trzcińskiego, wiceprezesa ds. morskich Zarządu Pomorskiego Związku Żeglarskiego.

W latach 1985–1989 pełnił funkcję komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP, a do roku 1996 był zastępcą komendanta ds. technicznych w Centrum Wychowania Morskiego i Wodnego GK ZHP w Gdyni. Za działalność społeczną i zawodową odznaczony został m.in. Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalami Za Zasługi dla Obronności Kraju i Za Zasługi dla Pożarnictwa, dwukrotnie Złotą Odznaką Zasłużony Pracownik Morza i Odznaką Honorową Za Zasługi dla Gdańska, Odznaką Honorową Zasłużony Instruktor Chorągwi Gdańskiej ZHP.

Sylwester Marek Trzciński urodził się 23 sierpnia 1947 r. w Sopocie. Jego ojciec Stanisław był żołnierzem Armii Krajowej. Z harcerstwem związał się w 1959 r., kiedy wstąpił do 21 Drużyny Harcerzy przy SP nr 4 w Hufcu ZHP Sopot. W Hufcu ZHP Gdańsk-Oliwa pełnił m.in. funkcje zastępcy sztormana (1966–1968) i sztormana (1968–1971) oraz drużynowego wodnej DH przy SP nr 77 (1971–1972).

W 1974 r. powołany został na funkcję kierownika Wydziału Wychowania Wodnego Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP – pilota chorągwi i komandora Harcerskiego Jachtklubu „Wodnik”. Zaangażował się wówczas w organizację IV Centralnej Spartakiady i Zlotu Drużyn Wodnych i Żeglarskich w Górkach Wschodnich w Gdańsku-Sobieszewie (1974), a także chorągwianych oceanicznych rejsów stażowo-szkoleniowych „Z harcerską banderą na Morze Czarne” (1974–1975), rejsów dookoła Afryki (1975–1976) i wokół Przylądka Horn (1978–1979) oraz „Wiślanych Wici” – harcerskiego spływu Wisłą z Płocka do Gdańska z paradą jachtów na Motławie (1980).

Po uzyskaniu stopnia jachtowego sternika morskiego uczestniczył jako oficer w pełnomorskich rejsach stażowo-szkoleniowych na jachtach chorągwi i CWM GK ZHP. W latach 1981–1989 współtworzył program chorągwianego Kręgu Maszopska. W styczniu 1985 r. na IX Konferencji Chorągwianej wybrany został na funkcję komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP.

Był również  redaktorem technicznym czasopisma drużyn wodnych „Żeglarz” oraz „Biblioteczki CWM i W ZHP”. Oraz delegatem na zjazdy ZHP w latach 1973–1989. W latach 1989–1990 był członkiem Rady Naczelnej ZHP.

Zarząd i pracownicy PoZŻ składają rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę o godzinie 11.30 na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni. W części pierwszej, w kaplicy, ze względów epidemiologicznych weźmie udział do 10 osób. Cześć druga będzie otwarta, pod warunkiem zachowania dystansu.

PODZIEL SIĘ OPINIĄ