< Powrót
30
sierpnia 2017
Tekst:
lwn
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann

Trwają prace nad Pomorskim Programem Edukacji Morskiej

Trzecie już spotkanie dotyczące budowy Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej, z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, odbyło się 29 sierpnia w  Pomorskiej Szkole Żeglarstwa i Edukacji Morskiej Pomorskiego Związku Żeglarskiego.

Z Urzędu Marszałkowskiego  obecni byli wicedyrektor Departamentu Edukacji i Sportu (DEiS) Maciej Kowalczuk i dyrektor Departamentu Infrastruktury (DI) Krzysztof Czopek.  Centrum Edukacji Nauczycieli (CEN) w Gdańsku reprezentowała Małgorzata Bukowska – Ulatowska, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (ODN) w Słupsku Iwona Poźniak, miasto Słupsk Dariusz Kloskowski, Zespół Szkół (ZS) w Łebie Maciej Barański.  Łukasz Żarna gminę Cedry Wielkie, Janusz Frąckowiak gminę Kosakowo, Wojciech Ratkowski AWFiS w Gdańsku. Ze strony gospodarzy byli obecni prezes PoZŻ Bogusław Witkowski,  Leopold Naskręt sekretarz Zarządu, trener Filip Lipski  i zastępca komandora Yacht Klubu Polski Marek Stawiszyński.

Tematem spotkania było sprecyzowanie  obszarów współpracy i zakresu działań w ramach planowanego do realizacji Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej.

Podstawą do dyskusji stał się zaprezentowany przez Iwonę Poźniak z ODN Słupsk „Model pilotażowego działania Słupskiego Programu Edukacji Morsko-Żeglarskiej”, wraz z założeniami programowo-organizacyjnymi na rok szkolny 2017-2018. Doskonale merytorycznie opracowany materiał, zawierający w sobie wszystkie idee planowanego przedsięwzięcia.

Projekt, którego głównym celem jest budowanie u uczniów słupskich szkół postaw sprzyjających rozwojowi miasta w obszarach żeglarstwa, turystyki wodnej i rekreacji, gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej i morskiej, został skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, uczniów placówek kształcenia specjalnego, nauczycieli wszystkich placówek oświatowych.

Projekt koordynowany przez Urząd Miasta  i ODN w Słupsku integruje siedemnaście instytucji współpracujących przy jego realizacji.

Podczas dyskusji Leopold Naskręt  wskazywał, że program został nadmiernie rozbudowany, a Bogusław Witkowski na konieczność biznesowego podejścia do jego sposobu finansowania.

Krzysztof Czopek, dyrektor DI,  zaproponował jednolitą strukturę funkcjonalną programu, która mogłaby stanowić osnowę jego budowy w Pomorskiem, w której podstawę do działań, w ramach projektu, stanowi edukacja i propagowanie problematyki morskiej. Kolejnym etapem jest żeglarstwo kwalifikowane (uzyskiwanie patentów żeglarskich) i zdobywanie uprawnień do pracy na morzu. Na najwyższym poziomie prezentowanego schematu jest sport wyczynowy.

Uczestnicy narady mieli okazję poznać pracownie i stanowiska modelowe PSŻiEM oraz program edukacji, wg którego od 2014 roku są w szkole prowadzone  zajęcia.

W toku spotkania ustalono, że należy  możliwie szybko zinwentaryzować w województwie zasoby przyrodnicze i infrastrukturalne (akweny, przystanie, obiekty hydrotechniczne) oraz sprzętowe, przydatne w realizacji programu.

Następne spotkanie odbędzie  się w Pomorskiej Szkole Żeglarstwa i Edukacji Morskiej 11 października.

Co myślisz o tym artykule?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ