< Powrót
4
lipca 2024
Tekst:
Jędrzej Szerle
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann

Zdobądź Dyplom Żeglarza Zawodowego

Centrum edukacyjno-szkoleniowe Inter Marine Training w Gdyni w porozumieniu z Pomorskim Związkiem Żeglarskim wznawiają kursy przygotowujące do egzaminu na dyplom jachtowego kapitana na jachtach o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek. Dyplom okaże się  przydatny, a niekiedy niezbędny, dla kapitanów dowodzących większymi jachtami i żaglowcami.

Od 2018 roku członkowie załóg jachtów komercyjnych muszą posiadać dokładnie określone kwalifikacje i przeszkolenia. Wszystko za sprawą rozporządzenia ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania. Naprzeciw temu zapotrzebowaniu postanowiło wyjść Centrum edukacyjno-szkoleniowe Inter Marine Training w porozumieniu z Pomorskim Związkiem Żeglarskim.

– Po latach zastoju, flota dużych jachtów i żaglowców przeżywa swój renesans i rozwija się dynamicznie – twierdzi kpt. ż.w. inż. Alfred Naskręt, szef działu szkoleniowego Inter Marine Training. – Zmienia się też profil potencjalnych klientów – są oni bardzo wymagający i oczekują przeżycia morskiej przygody w komfortowych i bezpiecznych warunkach. Oddane do ich użytku żaglowce są obsługiwane przez stałą załogę, która powinna spełniać najwyższe z dostępnych wymagań. Jeżeli zatem, jacht jest komercyjny, kapitan musi mieć również komercyjny dokument uprawniający do wykonywania zawodu.

Dyplomy wydają Urzędy Morskie po zdaniu egzaminu państwowego przed  Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną. Nie są one jednak łatwe. Stąd, już jesienią, uruchomiony zostanie kurs przygotowujący do egzaminu na dyplom jachtowego kapitana na jachtach o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek.

– Można podejść do egzaminu bez żadnego szkolenia, ale zdaje go około 20-30 procent zdających – mówi Alfred Naskręt. – Mimo, że są to osoby z patentami kapitana jachtowego lub motorowodnego. Egzamin obejmuje  tematy w  zakresie  nieobjętym standardowym programem PZŻ, np. elementy stateczności, czy zagadnienia związane z konwencją MARPOL, astronawigację.

Dlatego podczas kursu, główny nacisk położony zostanie na tę tematykę  oraz m.in. nawigację, meteorologię, prawo morskie i język angielski. Ponadto, poruszone zostaną przedmioty, w których kursanci uważają, że posiadają zbyt małą wiedzę. Łącznie kurs trwa 100 godzin, w ciągu dwóch  tygodni. Rozpoczęcie pierwszego planowane jest jesienią br.

– Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy, pracownicy gdyńskich uczelni morskich, z dyplomami zawodowymi i przygotowaniem pedagogicznym – dodaje Alfred Naskręt. – Mają też doświadczenie w takich kursach i przygotowaniach do egzaminu.

Żeby ubiegać się o dyplom jachtowego kapitana na jachtach o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek, należy mieć ukończone 20 lat, posiadać patent kapitana motorowodnego lub kapitana jachtowego oraz świadectwa przeszkoleń w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych i operatora łączności dalekiego zasięgu, mieć udokumentowaną praktykę morską w dziale pokładowym nie krótszą niż 6 miesięcy po uzyskaniu patentu kapitana oraz zdać egzamin.

Szczegółowe informacje

Co myślisz o tym artykule?
+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2

PODZIEL SIĘ OPINIĄ