Żeglarskie konferencje bezpieczeństwa, które odbywały się w Gdyni w latach 1994, 1996 i 2002, zawsze były okazją do wymiany poglądów i doświadczeń kapitanów jachtowych i instruktorów.

11 kwietnia 2015 r. Pomorski Związek Żeglarski, z okazji 50-lecia swego istnienia wrócił do tradycji organizując sympozjum „Od szkolenia do bezpiecznego żeglowania”.  W następnym roku,  19 marca  2016 r. zorganizował spotkanie pod hasłem „Bezpieczeństwo żeglarzy na morzu”. 25 marca 2017 r. żeglarze spotkali się, by dyskutować o  Bezpiecznej praktyce żeglarskiej.