Forum Nauczycieli Żeglarstwa
81-345 Gdynia
aleja Jana Pawła II 11
(w siedzibie PoZŻ)

Koordynator projektu
Ilona Miluszewska
ilona.miluszewska@pozz.org.pl
605 553 413