Żeglarskie konferencje bezpieczeństwa, które odbywały się w Gdyni w latach 1994, 1996 i 2002, zawsze były okazją do wymiany poglądów i doświadczeń kapitanów jachtowych i instruktorów.

11 kwietnia 2015 r. Pomorski Związek Żeglarski, z okazji 50-lecia swego istnienia wrócił do tradycji organizując sympozjum Od szkolenia do bezpiecznego żeglowania.  W następnym roku,  19 marca  2016 r. zorganizował spotkanie pod hasłem Bezpieczeństwo żeglarzy na morzu. 25 marca 2017 r. żeglarze spotkali się, by dyskutować o  Bezpiecznej praktyce żeglarskiej. 24 marca 2018 r. dyskutowano Podstawy bezpiecznego żeglowania, a 17 marca 2019 r. Studia przypadków.