logo pomorska szkola zeglarstwaPomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej Pomorskiego Związku Żeglarskiego, uruchomiona  w roku 50-lecia PoZŻ, to wynik dyskusji prowadzonej na Forum Nauczycieli Żeglarstwa – platformy wymiany doświadczeń żeglarzy, instruktorów i wykładowców w zakresie nauczania żeglarstwa,  prowadzonej  w latach  2014-2015 przez PoZŻ.

Szkoła jest ośrodkiem wiedzy żeglarskiej i morskiej, wychowania morskiego oraz doskonalenia instruktorów żeglarstwa. Działa na rzecz klubów zrzeszonych w Pomorskim Związku Żeglarskim, dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów, szkół wyższych oraz osób dorosłych.

Prowadzone są w niej zajęcia teoretyczne i praktyczne w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń na urządzeniach nawigacyjnych, warsztatów korzystania z pomocy nawigacyjnych, kursów manewrowych, rejsów stażowych, rejsów zapoznawczych z morzem, obozów żeglarskich. W Szkole są również organizowane konferencje metodyczne z zakresu wiedzy żeglarskiej i morskiej.

Istotnym  elementem  systemu edukacyjnego Szkoły, obok przekazywania uczniom  wiedzy i umiejętności żeglarskich, jest wychowanie morskie polegające na kształtowaniu charakteru w trudnych warunkach na wodzie, w zmaganiu z siłami przyrody i własnymi słabościami.

Merytoryka systemu edukacyjnego realizowanego  w Szkole oparta jest na  zajęciach praktycznych, stanowiących obszar wiedzy żeglarskiej, zajęciach  szkoleniowo – edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży, zajęciach z wiedzy instruktorskiej oraz ofercie  adresowanej do nauczycieli biorących udział w programie edukacji morskiej i szkolenia żeglarskiego w ramach naszego Systemu Edukacji Żeglarskiej i Morskiej.