Zarząd:

Witkowski Boguslaw 2015 Glowala

Bogusław Witkowski
prezes Zarządu

Naskret Leopold 2016 04 05 LTF

Leopold Naskręt
wiceprezes ds. organizacyjnych

Sebastian Wójcikowski
wiceprezes ds. sportu

Jarosław Kukliński
wiceprezes ds. armatorskich, skarbnik

Hanna Kajeta
sekretarz

Ginter Eugeniusz 2016 04 05 LTF

Eugeniusz Ginter
członek Zarządu ds. sportu

Pankowski Jakub 2016 04 05 LTF

Jakub Pankowski
członek Zarządu ds. żeglarstwa śródlądowego

Piotr Oleksiak
członek Zarządu ds. współpracy międzynarodowej

Maciej Polański
członek Zarządu ds. bezpieczeństwa i ratownictwa wodnego

Komisja Rewizyjna:

Maksymilian Paśko

przewodniczący

Katarzyna Hawrus

zastępca przewodniczącego

Damian Wiercioch

sekretarz

Sąd Koleżeński:

Leszek Batko

Ryszard Włudzik

Małgorzata Rogalska