Zarząd:

Witkowski Boguslaw 2015 Glowala

Bogusław Witkowski
prezes Zarządu

Naskret Leopold 2016 04 05 LTF

Leopold Naskręt
wiceprezes ds. organizacyjnych

Trzcinski Lukasz 2016 04 05 LTF

Łukasz Trzciński
wiceprezes ds. morskich

Sebastian Wójcikowski
wiceprezes ds. sportu

Jarosław Kukliński
wiceprezes ds. armatorskich, skarbnik

Hanna Kajeta
sekretarz

Ginter Eugeniusz 2016 04 05 LTF

Eugeniusz Ginter
członek Zarządu ds. śródlądowych i technicznych

Pankowski Jakub 2016 04 05 LTF

Jakub Pankowski
członek Zarządu ds. sportu akademickiego

Maciej Polański
członek Zarządu ds. bezpieczeństwa i ratownictwa morskiego

Komisja Rewizyjna:

Zbigniew Tarała
przewodniczący

Janusz Opioła
zastępca przewodniczącego

Ryszard Włudzik
sekretarz

Sąd Koleżeński:

Marek Stawiszyński
zastępca przewodniczącego

Leszek Batko
sekretarz

Piotr Mroczek
członek

Ireneusz Góreczny
członek