Komisja Techniczna ma za zadanie sprawowanie nadzoru nad stopniem wyposażenia jachtów w środki warunkujące bezpieczeństwo żeglugi oraz poziomem zachowania zgodności trymu regatowego jachtu z danymi prezentowanymi w świadectwach pomiarowych.

Regulamin

OSR karta inspekcji

KWR karta inspekcji

KWR karta obserwacji

ORC karta inspekcji

ORC karta obserwacji