Konferencja Pucharu Bałtyku Południowego

Porozumienie określa formę współpracy organizacji żeglarskich na obszarze Bałtyku Południowego w zakresie klasyfikacji wyników sterników w regatach na akwenach Bałtyku Południowego w oparciu o skoordynowane terminy regat zawarte w kalendarzu Pucharu Bałtyku Południowego. Nowa formuła klasyfikacji Pucharu Bałtyku Południowego ma zintegrować żeglarzy startujących w regatach na obszarze Bałtyku Południowego. W ramach porozumienia trzech regionów odbywać się będą cykliczne spotkania, które otrzymują nazwę Konferencji Żeglarskiej Bałtyku Południowego.

Reprezentacja Regionów:

Elbląski Okręgowy Związek Żeglarski (EOZŻ)
– Marian Drabiński  – prezes
– Stanisław Bogdan Justyński

Gdańska Federacja Żeglarska (GFŻ)
– Andrzej Gierulski – prezes
– Andrzej Szrubkowski

Pomorski Związek Żeglarski (PoZŻ)
– Bogusław Witkowski  – prezes Zarządu
– Łukasz Trzciński  – wiceprezes ds. morskich
– Andrzej Mielicki

Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski (ZOZŻ)
– Marcin Raubo – prezes Zarządu
– Wojciech Denderski – członek Zarządu
– Piotr Stelmarczyk