Powrót do kraju i przywitanie kapitan Joanny Pajkowskiej

Autor: Tadeusz Lademann