Aleja Żeglarstwa Polskiego realizowana jest przez: Polski Związek Żeglarski, Pomorski Związek Żeglarski, Miasto Gdynię i Urząd Morski w Gdyni. Aleja umiejscowiona jest na południowym falochronie basenu żeglarskiego im. Mariusza Zaruskiego w Gdyni.

Andrzej Drapella

14 października 2023 roku, podczas XV Zlotu jachtów z duszą Próchno i Rdza, odsłonięta została tablica Andrzeja Drapelli. Był on zasłużonym kapitanem żeglugi wielkiej, kapitanem jachtowym oraz wychowawcą wielu pokoleń marynarzy i żeglarzy. Związany był z morzem przez ponad 60 lat. Pływał m.in. w Polskich Liniach Oceanicznych i Polsko-Chińskim Towarzystwie Okrętowym „Chipolbrok”. Był również wielkim miłośnikiem żeglarstwa – w młodości ścigał się w regatach i latał na bojerach, a później często stawał za sterami żaglowców. Pływał m.in. na „Pogorii”, „Zawiszy Czarnym”, „Oceanii”, „Fryderyku Chopinie” oraz „Kapitanie Borchardcie”. W odsłonięciu tablicy wzięło udział ponad sto osób, m.in. przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Krzysztof Czopek, kapitan Mesy Gdańskiej Bractwa Wybrzeża i organizator zlotu „Próchno i Rdza” Maciej Sodkiewicz oraz prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski. Nie zabrakło też rodziny i przyjaciół Andrzeja Drapelli, towarzyszy z rejsów, członków Bractwa Wybrzeża i uczestników XV Zlotu jachtów z duszą Próchno i Rdza.

Andrzej Lutomski

24 czerwca 2023 roku, w ramach obchodów Święta Morza w Gdyni, uhonorowano Andrzeja Lutomskiego, legendarnego trenera żeglarstwa. Był założycielem i wieloletnim komandorem Miejskiego Klubu Żeglarskiego Arka Gdynia. Przez dziewięć kadencji zasiadał w zarządzie Pomorskiego Związku Żeglarskiego, a w 2016 roku otrzymał tytuł Pomorskiego Trenera Żeglarstwa 50-lecia PoZŻ. W uroczystości wzięło udział ponad sto osób, m.in. przewodnicząca Rady Miasta Gdynia Joanna Zielińska, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Krzysztof Czopek, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski, wnuczka inżyniera Tadeusza Wendy, budowniczego gdyńskiego portu – Hanna Wenda-Uszyńska, rodzina Andrzeja Lutomskiego oraz uczestnicy IV Światowych Polonijnych Mistrzostw Żeglarskich.

Piotr Bigaj

3 maja 2023 roku odsłonięto tablicę poświęconą Piotrowi Bigajowi. Był on komandorem porucznikiem Marynarki Wojennej, współzałożycielem JKMW Kotwica, doświadczonym regatowcem, dowódcą żaglowca ORP „Iskra” i pierwszym kapitanem STS „Pogoria”. W uroczystościach wzięło udział około 100 osób, m.in. senator RP Sławomir Rybicki, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Krzysztof Czopek, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski, komendant Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej Maciej Osika, komandor JKMW Kotwica Artur Pierzyński, admirałowie Marek Brągoszewski i Antoni Komorowski oraz Andrzej Bigaj, syn Piotra.

Krystyna Chojnowska-Liskiewicz

8 października 2022 roku w Alei Żeglarstwa Polskiego odsłonięta została tablica Krystyny Chojnowskiej-Liskiwicz. Była ona pierwszą kobietą, która samotnie opłynęła świat. Dokonała tego w latach 1976-1978 na jachcie „Mazurek”. W uroczystości wzięło udział blisko 200 osób, m.in. II wicewojewoda pomorski Aleksander Jankowski, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Krzysztof Czopek, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu Przemysław Dalecki, komandor Akademickiego Klubu Morskiego Wacław Liskiewicz, kontradmirał Antoni Komorowski, żeglarz polarny i organizator zlotu „Próchno i Rdza” Maciej Sodkiewicz oraz prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego i zarazem wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.

Tadeusz Ziółkowski

Również w sobotę 25 czerwca 2022 roku odsłonięta została tablica Tadeusza Ziółkowskiego, zasłużonego działacza założonego w 1922 roku Polskiego Klubu Morskiego w Gdańsku. Ziółkowski był z kolei pierwszym komendantem żaglowca „Lwów”, a od drugiej połowy lat 20. włączył się w działalność Klubu Morskiego w Gdańsku, a następnie Polskiego Klubu Morskiego w Gdańsku. Był inicjatorem budowy i pierwszym kapitanem pełnomorskiego jachtu „Korsarz”, który w 1936 roku pod dowództwem Tadeusza Prechitki zwyciężył w regatach Sopot-Kilonia. Na igrzyskach olimpijskich w Berlinie w 1936 roku był kierownikiem polskiej ekipy. Po wybuchu II wojny światowej Ziółkowskiego aresztowano i przewieziono do obozu dla Polaków w Nowym Porcie, a następnie do obozu koncentracyjnego Stutthof. 22 marca 1940 roku został rozstrzelany.

Otton Weiland

W sobotę 25 czerwca 2022 roku odsłonięta została tablica poświęcona Ottonowi Weilandowi, współtwórcy chojnickiego żeglarstwa i współzałożyciela Polskiego Związku Żeglarskiego. Urodzony w 1887 roku Weiland w 1912 roku zaczął żeglować po Jeziorze Charzykowskim, a w 1922 roku przyczynił się do założenia Klubu Żeglarskiego Chojnice – pierwszego polskiego klubu żeglarskiego. Dwa lata później został wiceprezesem świeżo utworzonego Polskiego Związku Żeglarskiego. W uroczystości odsłonięcia tablicy wzięło udział około stu osób, m.in. przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego i zarazem wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski, Hanna Wenda-Uszyńska – wnuczka budowniczego gdyńskiego portu inż. Tadeusza Wendy, komandor Chojnickiego Klubu Żeglarskiego Krzysztof Pestka, komandor Polskiego Klubu Morskiego Piotr Mroczek, sekretarz generalny Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Tomasz Różniak, Maciej Olszewski, prezes Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego i Maciej Leśny, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej PZŻ.

Zbigniew „Baca” Żochowski

W sobotę 25 września 2021 roku w Alei Żeglarstwa Polskiego w Gdyni odsłonięta została tablica Zbigniewa „Bacy” Żochowskiego. Podczas II wojny światowej był on uczestnikiem Powstania Warszawskiego, a od lat 40. zaangażowanym działaczem Związku Harcerstwa Polskiego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Na początku lat 50. stworzył 2 Drużynę Harcerską „Watra” o profilu żeglarskim. Był też członkiem Harcerskiego Yacht Klubu Wodnik, Jacht Klubu Morskiego Gryf i Yacht Klubu Polski Gdynia. Działał również m.in. w Komisji Młodzieży w Gdańskim Okręgowym Związku Żeglarskim (obecnym Pomorskim Związku Żeglarskim). Przydomek „Baca” otrzymał zaś przez miłość do taternictwa, która była jego drugą wielką pasją. Uroczystość odsłonięcia tablicy zgromadziła kilkudziesięciu wychowanków Zbigniewa „Bacy” Żochowskiego. Oprócz nich w wydarzeniu wzięli udział m.in. senator RP Sławomir Rybicki, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Krzysztof Czopek i prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.

Henryk Jaskuła

W sobotę 26 czerwca 2021 roku w Alei Żeglarstwa Polskiego w Gdyni uhonorowano Henryka Jaskułę. Był on pierwszym Polakiem, a trzecim żeglarzem w historii, który samotnie opłynął świat bez zawijania do portu. Był także działaczem żeglarskim, współzałożycielem i prezesem Przemyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. W uroczystości wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele klubów żeglarskich i organizacji społecznych, żeglarze i mieszkańcy Trójmiasta oraz uczestnicy II Światowych Polonijnych Mistrzostw Żeglarskich im. inż. Tadeusza Wendy. W Alei Żeglarstwa Polskiego pojawili się m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Naimski, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Krzysztof Czopek, reprezentantka Naczelnej Rady Adwokackiej Ewa Stawicka, sekretarz generalny Węgierskiego Związku Żeglarskiego Andras Holczhauser i prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.

Andrzej Rościszewski

W sobotę 26 czerwca 2021 roku odsłonięto także tablicę Andrzeja Rościszewskiego, pioniera polskich rejsów polarnych. W 1968 roku dotarł „Opalem” do Islandii, a dwa lata później na „Śmiałym” opłynął tę wyspę, za co otrzymał pierwszą w historii Nagrodę Rejs Roku – Srebrny Sekstant. Później pływał m.in. na Spitsbergen na „Generale Zaruskim”. Wyprawy opisał w książce „Północne rejsy”. Andrzej Rościszewski nie tylko pływał, ale również angażował się organizacyjnie. Działał w Polskim Związku Żeglarskim, a w latach 80. organizował w Trzebieży żeglarskie konferencje bezpieczeństwa. Zawodowo był adwokatem, zaangażowanym w latach 80. z ramienia Komitetu Prymasowskiego w obronę opozycjonistów oraz członkiem Trybunału Stanu.

Bolesław Romanowski

W sobotę 20 czerwca 2020 roku w Alei Żeglarstwa Polskiego odsłonięta została tablica Bolesława Romanowskiego. Zasłynął on jako legendarny komandor Marynarki Wojennej, pływający głównie na okrętach podwodnych, a także kapitan „Zawiszy Czarnego”, drugiego statku tego imienia. Był także pierwszym przewodniczącym Okręgu Gdańskiego Polskiego Związku Żeglarskiego, członkiem Yacht Klubu Polski Gdynia oraz współzałożycielem Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica”. W jego uhonorowaniu wzięli udział: rodzina, samorządowcy, przedstawiciele Marynarki Wojennej, klubów żeglarskich i organizacji społecznych, harcerze, żeglarze i mieszkańcy Trójmiasta. W Alei Żeglarstwa Polskiego pojawili się m.in. senator Sławomir Rybicki, prezydent Sopotu Jacek Karnowski, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Krzysztof Czopek, szef szkolenia 3 Flotylli Okrętów MW kmdr Albert Figat, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera i prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.

Henryk Fronczak

Również 20 czerwca 2020 roku uhonorowano Henryka Fronczaka. Był olimpijczykiem, żołnierzem Armii Krajowej i wybitnym działaczem żeglarskim. W pierwszej połowie lat 20. uprawiał wioślarstwo i był uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 1924 roku. Później poświęcił się żeglarstwu – ukończył kurs w Jastarni, a następnie pływał m.in. z generałem Mariuszem Zaruskim. Podczas II wojny światowej brał udział w konspiracji, m.in w kontrwywiadzie Komendy Głównej ZWZ-AK, walczył w Powstaniu Warszawskim oraz prowadził podziemną działalność żeglarską. Od 1945 roku pracował m.in. jako wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego i członek Yacht Klubu Polski.

Czesław Marchaj

W piątek 19 lipca 2019 roku tablicą w Alei Żeglarstwa Polskiego uhonorowany został Czesław Marchaj. Był on wybitnym specjalistą w dziedzinie aero- i hydrodynamiki, świetnym żeglarzem regatowym, pływającym w klasie Finn oraz działaczem żeglarskim, związanym z Polskim Związkiem Żeglarskim i International Yacht Racing Union. Na jego książkach, zwłaszcza rewolucyjnej „Teorii żeglowania”, wychowały się pokolenia wodniaków. W uroczystości wzięła udział m.in. rodzina Czesława Marchaja na czele z synem Marcinem, senator RP Sławomir Rybicki, radny miasta i przedstawiciel prezydenta Gdyni Grzegorz Taraszkiewicz, prezydent Europejskiej Federacji Żeglarstwa (EUROSAF) Josep. M. Pla, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera, prezes PoZŻ Bogusław Witkowski, prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Andrzej Królikowski, komandor Akademickiego Klubu Morskiego w Gdańsku Wacław Liskiewicz i jego żona, Krystyna Chojnowska-Liskiewicz – pierwsza w historii kobieta, która samotnie opłynęła świat oraz żeglarze i mieszkańcy Trójmiasta. Marynarkę Wojenną reprezentowali kmdr Sławomir Wiśniewski i kmdr Maciej Osika. Uroczystość poprowadził Waldemar Heflich, redaktor naczelny magazynu „Żagle”, którego Czesław Marchaj był korespondentem od 1965 roku.

Aleksander Bereśniewicz

W sobotę 29 czerwca 2019 roku w Alei Żeglarstwa Polskiego w Gdyni odsłonięta została tablica Aleksandra Bereśniewicza. Żeglował on przez 58 lat, startując z sukcesami w regatach i prowadząc dalekomorskie rejsy. Jednym z jego największych wyczynów było samotne przepłynięcie 600 Mm zimą po Bałtyku w 1971 roku, za co otrzymał przydomek „Kapitan Mróz”. W uroczystości wzięli udział m.in. przyjaciele i rodzina Aleksandra Bereśniewicza na czele z córką – Ewą Bereśniewicz-Kozłowską, radny miasta i przedstawiciel prezydenta Gdyni Grzegorz Taraszkiewicz, prezes Portu Gdynia Adam Meller, prezes PoZŻ Bogusław Witkowski, komandor Akademickiego Klubu Morskiego w Gdańsku Wacław Liskiewicz i jego żona, Krystyna Chojnowska-Liskiewicz – pierwsza w historii kobieta, która samotnie opłynęła świat oraz żeglarze i mieszkańcy Trójmiasta.

Bolesław Mazurkiewicz

W niedzielę 12 maja 2019 roku w Gdyni w Alei Żeglarstwa Polskiego odsłonięto tablicę prof. Bolesława Mazurkiewicza. Był on wybitnym organizatorem żeglarstwa, współzałożycielem i wieloletnim prezesem Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego – obecnie Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Profesorem nauk technicznych związanym z Politechniką Gdańską, której był rektorem. W badaniach koncentrował się na konstrukcjach hydrotechnicznych. W uroczystości, połączonej z otwarciem pomorskiego sezonu żeglarskiego, wzięli udział m.in. rodzina profesora na czele z żoną Krystyną Mazurkiewicz i córką Marią Mazurkiewicz-Bełdzińską, senator Sławomir Rybicki, poseł Grzegorz Furgo, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Krzysztof Czopek, prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Andrzej Królikowski, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego Robert Domżał, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski i pierwsza kobieta, która samotnie opłynęła świat jachtem – Krystyna Chojnowska-Liskiewicz.

Tadeusz Siwiec

W niedzielę 14 października 2018 r. w Alei Żeglarstwa Polskiego uhonorowany został Tadeusz Siwiec, świetny regatowiec i współtwórca m.in. Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica”, który tego dnia uroczyście kończył sezon żeglarski, a przez cały 2018 rok świętował 60-lecie powstania. Tadeusz Siwiec dał się poznać jako doskonały żeglarz morski – przepłynął w rejsach ponad 65 000 Mm, trzykrotnie zdobywał tytuł morskiego żeglarskiego mistrza Polski i ośmiokrotnie zwyciężał w Błękitnej Wstędze Zatoki Gdańskiej. Brał również udział w zagranicznych regatach – Bermudy – Travemünde i Admiral’s Cup. W uroczystości wzięli udział m.in. syn regatowca Marek Siwiec z rodziną, senator RP Sławomir Rybicki, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska, wnuczka admirała Józefa Unruga Barbara Unrug, członkowie organizacji morskich, na czele z Bogusławem Witkowski, prezesem Pomorskiego Związku Żeglarskiego, komandorzy klubów żeglarskich, żeglarze i zwykli mieszkańcy Trójmiasta.

Zygfryd Perlicki

W poniedziałek 11 czerwca 2018 r. odsłonięto w Alei Żeglarstwa Polskiego tablicę poświęconą Zygfrydowi „Zydze” Perlickiemu – jednemu z najlepszych polskich żeglarzy w historii, który z sukcesami pływał zarówno na jachtach morskich, zwyciężając m.in. w Kieler Woche w 1957 roku, jak i na mniejszych łódkach sportowych – zajął ósme miejsce w klasie Soling na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium w 1972 roku. Wybór daty jego uhonorowania nie był przypadkowy – tego dnia jacht „Copernicus”, którym kapitan Perlicki dowodził w wokółziemskich regatach Whitbread Round the Word Race (obecnie Volvo Ocean Race) w latach 1973-1974, wypływał do Goeteborga na Wyścig Legend Volvo Ocean Race. W uroczystości wzięli udział m.in. rodzina i przyjaciele Zygfryda „Zygi” Perlickiego i Zbigniewa Puchalskiego, pomorscy żeglarze, posłanka Agnieszka Pomaska, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Krzysztof Czopek, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasza Chamera i prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.

Zbigniew Puchalski

Tego samego dnia co Zygfryda „Zygę” Perlickiego – 11 czerwca 2018 r. – uhonorowano Zbigniewa Puchalskiego, który również był członkiem załogi „Copernicusa” w regatach Whitbread Round the World Race. Został on jednak zapamiętany przede wszystkim za samotne rejsy, w których odnosił największe sukcesy. W 1972 roku Zbigniew Puchalski wystartował w północnoatlantyckich regatach samotników OSTAR, a w 1975 roku w samotnych atlantyckich regatach AZAB. Rok później startem w kolejnym OSTAR rozpoczął rejs dookoła świata, który ukończył w 1980 roku. W 1981 roku przeniósł się do Australii, gdzie mieszkał do śmierci w 2014 r.

Dariusz Bogucki

W piątek 10 listopada 2017 r. w Alei Żeglarstwa Polskiego odsłonięto tablicę poświęconą Dariuszowi Boguckiemu, znanemu z polarnych rejsów, które barwnie opisywał w wielu książkach. Urodził się 19 grudnia 1927 roku w Warszawie. Podczas II wojny światowej służył w Szarych Szeregach, a po niej przyjechał do Gdańska i rozpoczął studia na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej. Później pracował m.in. na tej uczelni oraz w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych i Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku. Żeglować zaczął w 1945 roku w Kręgu Starszoharcerskim „Wodnik”, szybko zdobywając kolejne stopnie żeglarskie. Od połowy lat 60. brał udział i organizował pionierskie rejsy polarne do Islandii, Grenlandii i na Spitsbergen. W latach 1975-1976 poprowadził jacht „Gedania” do obu Ameryk i dopłynął poza północny i południowy krąg polarny. W uroczystym odsłonięciu i poświęceniu tablicy uczestniczyli m.in. żona żeglarza Marianna Bogucka, jego córka Ewa Maria Slaska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska i radna Beata Szadziul, wiceprezesi Polskiego Związku Żeglarskiego Katarzyna Domańska i Bogusław Witkowski oraz żeglarze, harcerze i sympatycy żeglarstwa.

Kazimierz „Kuba” Jaworski

24 czerwca 2017 r. w Święto Morza Aleja Żeglarstwa Polskiego wzbogaciła się o tablicę poświęconą Kazimierzowi „Kubie” Jaworskiemu – wybitnemu regatowcowi, organizatorowi i konstruktorowi jachtów. W młodości, podczas pobytu w Krakowie, był on współtwórcą dwóch klubów żeglarskich oraz współzałożycielem i pierwszym prezesem Okręgu Krakowskiego Polskiego Związku Żeglarskiego. Po przenosinach do Szczecina w 1960 roku szybko związał się z żeglarstwem morskim, m.in. siedmiokrotnie zdobywając tytuł morskiego żeglarskiego mistrza Polski i startując w 1976 i 1980 roku w transatlantyckich regatach samotników OSTAR. Z kolei jako pracownik Morskiej Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi uczestniczył w tworzeniu takich jachtów jak „Polonez”, „Spaniel” i „Spaniel II”. W odsłonięciu uczestniczyli m.in. Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni i Beata Szadziul, radna Miasta Gdyni, poseł Małgorzata Zwiercan, Bogusław Witkowski, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego, Krzysztof Czopek, przedstawiciel marszałka województwa pomorskiego, Andrzej Królikowski, prezes Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Janusz Marek Taber, komandor Yacht Klubu Polski.

Ludomir Mączka

10 listopada 2016 r. w Alei Żeglarstwa Polskiego uhonorowany został Ludomir Mączka – geolog, podróżnik i żeglarz. Pływać uczył się podczas studiów geologicznych w Jacht Klubie AZS we Wrocławiu i szybko zaczął zdobywać doświadczenie na morzu – podczas obozów żeglarskich w Trzebieży i Jastarni. Brał udział w pionierskich rejsach polarnych (do Narwiku w 1957 roku) i dalekomorskich (wokół Ameryki Południowej w latach 1965-1966). Najbardziej zasłynął rozpoczętym w 1973 roku i trwającym 11 lat wokółziemskim rejsem na jachcie „Maria” oraz wyprawie na „Vagabondzie II” wokół Ameryki Północnej, podczas której pokonano przejście północno-zachodnie z zachodu na wschód. Uroczystość zgromadziła około 60 osób – żeglarzy, przyjaciół Ludomira Mączki, polityków i samorządowców. Wśród przybyłych byli m.in. Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni, Bogusław Witkowski, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego, poseł Tadeusz Aziewicz i Krzysztof Czopek, przedstawiciel marszałka województwa pomorskiego.

Bolesław K. Kowalski

4 września 2016 r. do żeglarskiego panteonu dołączył Bolesław K. Kowalski. Uroczystość miała miejsce podczas obchodów 50-lecia Bractwa Wybrzeża – Mesy Kaprów Polskich, które w dniach 3-4 września odbywały się w Gdyni. Żeglarz był pionierem polskich rejsów dalekomorskich – kierował naukowo-badawczymi wyprawami na „Darze Opola” na Morze Czerwone w 1959 roku i „Śmiałym” dookoła Ameryki Południowej w latach 1965-1966. Był również założycielem Bractwa Wybrzeża – Mesy Kaprów Polskich. W uroczystości wzięli udział żona żeglarza Teresa Kowalska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni Beata Szadziul, wiceprezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego, a jednocześnie komandor Jacht Klubu Marynarki Wojennej Kotwica Edward Kinas oraz przyjaciele Bolesława K. Kowalskiego.

Zdzisław Pieńkawa

14 maja 2016 r., podczas otwarcia ogólnopolskiego, pomorskiego i klubowego sezonu żeglarski, odsłonięto tablicę Zdzisława Pieńkawy. Gdański żeglarz, członek Jacht Klubu Stoczni Gdańskiej, zasłynął poprowadzeniem jachtu „Otago” w pierwszych załogowych regatach dookoła świata, które odbyły się w latach 1973-74. Był on również wieloletnim pracownikiem Stoczni Gdańskiej, biorąc udział w budowie jachtów „Jurand”, „Śmiały”, „Dar Opola” i „Joseph Conrad”. W uroczystości uczestniczyli przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i siostra Zdzisława Pieńkawy – Krystyna Weier-Epstein.

Witold Bublewski

10 października 2015 r., w dniu zakończenia sezonu żeglarskiego, odsłonięto tablicę jednego z ojców wodnego harcerstwa w Polsce. Był nim Witold Bublewski, wychowawca młodzieży, członek Ligi Morskiej i Rzecznej i Ligi Morskiej i Kolonialnej. Jako działacz harcerski był pomysłodawcą pozyskania dwóch żaglowców „Zawisza Czarny” i stworzenia floty Czerwonych Żagli z przebudowanych szalup „Batorego”. W odsłonięciu tablicy wzięła udział m.in. córka Witolda Bublewskiego, Anna Winnicka, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski i prezes Ligi Morskiej i Rzecznej oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Andrzej Królikowski i kapelan Duszpasterstwa Ludzi Morza o. Edward Pracz.

Michał Sumiński

20 czerwca 2015 r. na inaugurację Święta Morza, w Alei po raz pierwszy odsłonięto tablicę człowieka, który mniej jest znany z wyczynów żeglarskich, niż z innych form działalności. Mowa o Michale Sumińskim, słynnym prezenterze radiowym i telewizyjnym, któremu olbrzymią popularność przyniósł program przyrodniczy „Zwierzyniec”. Uhonorowany dziennikarz przez lata był jednak mocno zaangażowany w życie żeglarskie – przed wojną był instruktorem żeglarskim i pływał z Mariuszem Zaruskim na „Zawiszy Czarnym”, a od 1945 roku czynnie włączył się w odbudowę żeglarstwa zostając wiceprezesem Polskiego Związku Żeglarskiego oraz kapitanem żaglowca „Generał Zaruski”. W odsłonięciu i poświęceniu tablicy wzięli udział m.in. prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski, prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Andrzej Królikowski, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. sportu Joanna Zielińska oraz kapelan Duszpasterstwa Ludzi Morza o. Edward Pracz.

Wojciech Orszulok

29 maja 2015 r. otwarciu sezonu żeglarskiego na Pomorzu towarzyszyło także odsłonięcie kolejnej tablicy w Alei. Uhonorowanym w ten sposób żeglarzem został kapitan Wojciech Orszulok, pierwszy prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego, obchodzącego w tym roku 50-lecie powstania. Wojciech Orszulok był jednym z pionierów polskiego żeglarstwa polarnego. Do najsłynniejszych jego rejsów można zaliczyć islandzkie wyprawy „Kismetem” w 1965 roku i „Eurosem” trzy lata później. Podczas tego drugiego rejsu, po raz pierwszy w historii żeglarstwa, opłynął Islandię jachtem. Oprócz dokonań stricte żeglarskich, od 1945 roku przez ponad 30 lat aktywnie brał udział w organizacji struktur żeglarskich i regat oraz dał się poznać jako doskonały konstruktor, zwłaszcza statków rybackich. W odsłonięciu tablicy wzięli udział m.in. prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski, dyrektor Urzędu Morskiego Andrzej Królikowski, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. sportu Joanna Zielińska oraz rodzina i przyjaciele Wojciecha Orszuloka.

Juliusz Sieradzki

12 listopada, jako drugą w 2014 r., odsłonięto tablicę poświęconą Juliuszowi Sieradzkiemu, olimpijczykowi, żeglarzowi i konstruktorowi, który zasłynął zaprojektowaniem i skonstruowaniem w 1942 roku jachtu Omega, najpopularniejszej bodaj żaglowej jednostki w Polsce. Zmarły 15 lat temu żeglarz z uwagi na wielką mądrość otrzymał przydomek „Rebe”. W odsłonięciu tablicy brali udział m.in. prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. sportu i kultury fizycznej Joanna Zielińska, dyrektor Urzędu Morskiego Andrzej Królikowski, posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk oraz władze Yacht Klubu Polski i Yacht Klubu Polski Gdynia (obchodzącego jubileusz 90-lecia) na czele z komandorami Adamem Selonke i Januszem Markiem Taberem.

Teresa Remiszewska

21 czerwca 2014 r. inaugurację Święta Morza również połączono z odsłonięciem pamiątkowej tablicy, w tym roku poświęconej kapitan Teresie Remiszewskiej – żeglarce, uczestniczce regat samotników OSTAR-72 oraz pisarce, znanej także jako „Pierwsza Dama Bałtyku”. W odsłonięciu uczestniczyli m.in. prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski, dyrektor Urzędu Morskiego Andrzej Królikowski oraz córka Teresy, Danuta Remiszewska, która odsłoniła tablicę.

Leonid Teliga

22 czerwca 2013 r., na inaugurację Święta Morza w Gdyni, odsłonięto tablicę poświęconą kapitanowi Leonidowi Telidze. W uroczystości wzięli udział m.in. prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, prezes Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski i Maciej Dowhyluk, budowniczy jachtu „Opty”. Leonid Teliga w latach 1967-1969 jako pierwszy Polak samotnie opłynął kulę ziemską na jachcie „Opty”. W uznaniu jego zasług rok 2013 – 44 rocznica zamknięcia przez żeglarza wielkiej pętli – został przez Polski Związek Żeglarski ogłoszony rokiem Leonida Teligi.

Władysław Wagner

15 września 2012 r. odsłonięto pierwszą tablicę w Alei Żeglarstwa Polskiego. Uhonorowywała ona kapitana Władysława Wagnera – pierwszego Polaka, który pod polską banderą opłynął świat na jachcie. W uroczystości wzięli udział m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, prezes Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Andrzej Królikowski i wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego Maciej Leśny. Władysław Wagner w swoim słynnym rejsie, który trwał od 1932 do 1939 roku, na trzech jachtach – „Zjawie I”, „Zjawie II” i „Zjawie III” – opłynął świat. Z powodu wybuchu II wojny światowej nie udało mu się wrócić do Gdyni i rejs zakończył w Wielkiej Brytanii. W uznaniu tego wyczynu i wkładu w historię polskiego jachtingu Polski Związek Żeglarski ogłosił rok 2012 rokiem Władysława Wagnera.