MZP logoMuzeum Żeglarstwa Pomorskiego jest projektem realizowanym przez Pomorski Związek Żeglarski wspólnie z Fundacją Aktywnie i Zdrowo. Naszym głównym celem jest prezentacja dziejów żeglarstwa na Pomorzu jak najszerszemu gronu odbiorców. Chcemy również udostępnić wszystkim zainteresowanym zasoby archiwalne pozostające w gestii PoZŻ. Zadaniem Muzeum będzie ich systematyczne poszerzanie poprzez gromadzenie nowych dokumentów, zdjęć i multimediów.

Dzięki kontaktowi z Kołem Seniorów Żeglarstwa, działającym przy PoZŻ, mamy nadzieję, że ubogacą się one z czasem o relacje żeglarzy – bezpośrednich świadków historycznych wydarzeń żeglarskich dziejących się na Pomorzu. Liczymy też na głosy pasjonatów historii pomorskiego żeglarstwa. Chcemy stać się platformą nie tylko wymiany informacji, ale również miejscem ciekawych dyskusji.