Konwent Komandorów Pomorskiego Związku Żeglarskiego został powołany do życia 28 lutego 2015 r. podczas Zjazdu Komandorów PoZŻ w Gdyni jako ciało doradcze dla Zarządu PoZŻ.

W jego skład wchodzą wszyscy komandorzy klubów zrzeszonych w PoZŻ:

Lista Komandorów PoZŻ