Okręgowe Kolegium Sędziów – Skład Prezydium: 

Barbara Grabarz – przewodnicząca Prezydium Pomorskiego OKS
sędzia PZŻ kl. państwowej, nr licencji 27
barbara.grabarz1@wp.pl

Bohdan Goralski – sekretarz Prezydium Pom. OKS
sędzia PZŻ kl. pierwszej, nr licencji 640
goralski@hoesch.com.pl

Dorota Gryń – członek Prezydium Pom. OKS
sędzia PZŻ kl. pierwszej, nr licencji 87
dorgryn@wp.pl

Natalia Ruwińska – członek  Prezydium Pom. OKS
sędzia PZŻ kl. pierwszej, nr licencji 556
natalia.ruwinska@gmail.com

Sebastian Wójcikowski – członek Prezydium Pom. OKS
sędzia PZŻ kl. państwowej, nr licencji 250
wojcikowski@orange.pl

 

Zaproszenie na szkolenie sędziów PZŻ 23 marca 2019

Lista sędziów pomorskiego OKS

E-mail do wysyłania sprawozdań SG i ZP

Uchwała nr 1/2018