Okręgowe Kolegium Sędziów – Skład Prezydium: 

Barbara Grabarz – przewodnicząca Prezydium Pomorskiego OKS
sędzia PZŻ kl. państwowej, nr licencji 27
barbara.grabarz1@wp.pl

Bohdan Goralski – sekretarz Prezydium Pom. OKS
sędzia PZŻ kl. pierwszej, nr licencji 640
goralski@live.com

Jan Krzyżak – członek Prezydium Pom. OKS
sędzia PZŻ kl. pierwszej, nr licencji 774
rebusteed@gmail.com

Natalia Ruwińska – członek  Prezydium Pom. OKS
sędzia PZŻ kl. pierwszej, nr licencji 556
natalia.ruwinska@gmail.com

Sebastian Wójcikowski – członek Prezydium Pom. OKS
sędzia PZŻ kl. państwowej, nr licencji 250
wojcikowski@orange.pl

Lista sędziów pomorskiego OKS

Zawiadomienie o egzaminie na sędziego żeglarstwa PZŻ klasy II