2024

Kadra Wojewódzka 2024

Kadra Wojewódzka Juniorów – preliminarz roczny 2024

Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych – preliminarz roczny 2024

Kadra Wojewódzka Młodzików – preliminarz roczny 2024

Regulamin powoływania Kadry Wojewódzkiej w żeglarstwie w województwie pomorskim

Wykaz kadry trenerskiej Kadry Wojewódzkiej 2024

Zasady preliminowania i rozliczania akcji szkoleniowych PFS 2024

2023

Regulamin powoływania Kadry Wojewódzkiej w żeglarstwie w województwie pomorskim 2023

Zasady preliminowania i rozliczania akcji szkoleniowych PFS – żeglarstwo

Kadra Wojewódzka Juniorów – wykaz szkolonych zawodników

Kadra Wojewódzka Juniorów – preliminarz roczny

Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych – wykaz szkolonych zawodników

Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych – preliminarz roczny 

Kadra Wojewódzka Młodzików – wykaz szkolonych zawodników

Kadra Wojewódzka Młodzików – preliminarz roczny

Kadra trenerska

2022

Regulamin powoływania Kadry Wojewódzkiej w żeglarstwie w województwie pomorskim 2022

Kadra Wojewódzka Juniorów – wykaz szkolonych zawodników 

Kadra Wojewódzka Juniorów – preliminarz roczny

Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych – wykaz szkolonych zawodników

Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych – preliminarz roczny 

Kadra Wojewódzka Młodzików – wykaz szkolonych zawodników

Kadra Wojewódzka Młodzików – preliminarz roczny

2021

Preliminarz roczny Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych

Wykaz szkolonych zawodników Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych

Preliminarz roczny Kadra Wojewódzka Juniorów

Wykaz szkolonych zawodników Kadra Wojewódzka Juniorów

Preliminarz roczny Kadra Wojewódzka Młodzików

Wykaz szkolonych zawodników Kadra Wojewódzka Młodzików

2020

Pomorska Kadra Wojewódzka 2020

Mistrzostwa Pomorza 2020

Regulamin powoływania Kadry Wojewódzkiej 2020

Preliminarz roczny Kadra Wojewódzka Młodzików

Preliminarz roczny Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych

Preliminarz roczny Kadra Wojewódzka Juniorów

Preliminarz roczny Kadra Wojewódzka Młodzieżowców

2019

Preliminarz roczny

KADRY

Pomorska Kadra Młodzieżowa 2019 decyzja PFS – skład

Pomorska Kadra Młodzieżowa 2019

Regulamin powoływania Kadry Wojewódzkiej Młodzików w żeglarstwie w województwie pomorskim

Regulamin powoływania Kadry Wojewódzkiej Juniorów Młodszych w żeglarstwie w województwie pomorskim

Kadra Wojewódzka Młodzików 2019

Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych 2019

Preliminarz roczny Kadra Wojewódzka Młodzików 2019

Preliminarz roczny Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych 2019

Preliminarz roczny Pomorska Kadra Młodzieżowa 2019

 

MISTRZOSTWA POMORZA

Zasady przyznawania i organizowania regat rangi mistrzostw okręgu w województwie pomorskim

Mistrzostwa Pomorza 2019

2018

Pomorska Kadra Młodzieżowa

Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych

Regulamin powoływania KWJm w żeglarstwie w woj. pomorskim

Kadra Wojewódzka Młodzików

Regulamin powoływania KWM w żeglarstwie w woj. pomorskim

KWJm żeglarstwo preliminarz roczny

KWM żeglarstwo preliminarz roczny

2017

Kadra Wojewódzka Młodzików – wykaz szkolonych zawodników

Harmonogram akcji szkoleniowych Kadry Wojewódzkiej Młodzików

Regulamin powoływania KWM w żeglarstwie w woj. pomorskim

Pomorska Kadra Młodzieżowa 2017 – harmonogram

Skład Pomorskiej Kadry Młodzieżowej