Ważna informacja dotycząca organizacji kursów instruktorskich Polskiego Związku Żeglarskiego 

W związku z przekazywanymi przez środki przekazu błędnymi informacjami nt. organizacji przez prywatne szkoły żeglarskie działające na terenie województwa pomorskiego kursów i egzaminów na patenty związkowe Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ oraz Instruktora Żeglarstwa PZŻ,  Okręgowa Komisja Szkolenia Pomorskiego Związku Żeglarskiego informuje wszystkich zainteresowanych uzyskiwaniem tych uprawnień, że zgodnie z obowiązującym Systemem Szkolenia Instruktorów PZŻ,  zatwierdzonym uchwałą Zarządu PZŻ z dnia 07.12.2009  ze zmianami wprowadzonymi w dniu 11.03.2014 roku, do organizacji szkolenia i egzaminów na stopnie instruktorskie PZŻ uprawnione są:
a) Komisja Szkolenia PZŻ,
b) Upoważnione przez PZŻ Okręgowe Związki Żeglarskie,
c) Inne upoważnione przez Komisję Szkolenia PZŻ szkoły/ośrodki szkolenia żeglarskiego posiadające Licencję Szkoleniową  PZŻ.

W województwie pomorskim tylko Pomorski Związek Żeglarski posiada uprawnienia do organizacji szkolenia i egzaminów na stopnie instruktorskie PZŻ.

Informacje o szkoleniach instruktorskich

Zapraszamy szkoły żeglarskie oraz ośrodki szkoleniowe z naszego terenu do współpracy szkoleniowej. Jesteśmy otwarci na propozycje. Prosimy o kontakt z działem szkolenia PoZŻ – Leszek Batko, tel. 606 496 040.

 

Kursy z PoZŻ

Informacje

Formularz zgłoszeniowy: doc.  Formularz zgłoszeniowy: pdf.

 

Komunikaty szkoleniowe

System kształcenia kadry szkoleniowej Polskiego Związku Żeglarskiego w sporcie powszechnym

System szkolenia PZŻ

Warunki egzaminatorów

Regulamin licencji szkoleniowej PZŻ

Cennik licencji szkoleniowych PZŻ

Wymiana patentów żeglarskich

 

Ubezpieczenie OC instruktorów PZŻ

• zasady ubezpieczenia

 

Rozporządzenia

• Rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej

• Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu.

• Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

• Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o sporcie

 

Organizacja egzaminów

Elektroniczna obsługa egzaminów żeglarskich

Umowa zlecenie

 

Żeglarz jachtowy

Umowa zlecenie

– zgoda rodziców

– umowa zlecenie

– wniosek o wydanie patentu po egzaminie

Jachtowy sternik morski

– zapisy na egzamin

– karta rejsu

– opinia z rejsu

– umowa zlecenie

– wniosek o wydanie patentu po egzaminie

Kapitan jachtowy

procedura uzyskania patentu

 

Vademecum instruktora

 System kształcenia kadry szkoleniowej PZZ w żeglarstwie powszechnym

 

Metodyka nauczania żeglarstwa

 • Jarosław Marszałł, „Metodyka prowadzenia zajęć na kursach 

• Mariusz Zawiszewski, „Metody i ćwiczenia” 

 

Cennik