Komunikaty szkoleniowe

System kształcenia kadry szkoleniowej Polskiego Związku Żeglarskiego w sporcie powszechnym

System szkolenia PZŻ

Warunki egzaminatorów

Regulamin licencji szkoleniowej PZŻ

Cennik licencji szkoleniowych PZŻ

Wymiana patentów żeglarskich

 

Ubezpieczenie OC instruktorów PZŻ

• zasady ubezpieczenia

 

Rozporządzenia

• Rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej

• Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu.

• Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

• Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o sporcie

 

Organizacja egzaminów

Elektroniczna obsługa egzaminów żeglarskich

Umowa zlecenie

 

Żeglarz jachtowy

Umowa zlecenie

– zgoda rodziców

– umowa zlecenie

– wniosek o wydanie patentu po egzaminie

Jachtowy sternik morski

– zapisy na egzamin

– karta rejsu

– opinia z rejsu

– umowa zlecenie

– wniosek o wydanie patentu po egzaminie

Kapitan jachtowy

procedura uzyskania patentu

 

Vademecum instruktora

 System kształcenia kadry szkoleniowej PZZ w żeglarstwie powszechnym

 

Metodyka nauczania żeglarstwa

 • Jarosław Marszałł, “Metodyka prowadzenia zajęć na kursach 

• Mariusz Zawiszewski, “Metody i ćwiczenia” 

 

Cennik