Kierownik Biura Pucharu Bałtyku Południowego
Andrzej Szrubkowski
501 373 733
gfz@zeglarz.gda.pl

Główny koordynator
Łukasz Trzciński
502 196 699
lukasz.trzcinski@hotmail.com

Koordynator ds. sponsoringu
Andrzej Mielicki
501 495 637
andrzej.mielicki@pozz.org.pl

Koordynator ds. mediów
Ewa Górska
664 052 804
ewa.gorska@pozz.org.pl