< Powrót
10
listopada 2016
Tekst:
Aleksander Gosk
Zdjęcie:
Krzysztof Kamiński /archiwum AMG

„Dar Młodzieży” – 35 lat na wodzie

12 listopada 1981 roku, z bocznej pochylni Wydziału Montażu Kadłubów C-1 Stoczni Gdańskiej (wówczas im. Lenina), wodowano kadłub nowego żaglowca. Matką chrzestną była Helena Jurkiewicz, żona kpt. ż.w. Kazimierza Jurkiewicza – legendarnego, najdłużej pełniącego funkcję komendanta „Daru Pomorza”.

Od dnia położenia stępki pod jednostkę o stoczniowym symbolu B-95/1 – 30 czerwca 1981 roku minęły 134 dni.

Jego powstanie to cała historia zabiegów ludzi rozumiejących potrzebę wymiany wysłużonego, coraz słabiej wypełniającego potrzeby nowoczesnego szkolenia oficerów floty „Daru Pomorza”, na nowy statek. Szansą było zamówienie, skierowane do Stoczni Gdańskiej, na serię pięciu szkolnych żaglowców dla szkół morskich ówczesnego ZSRS. Decyzja polityczna, wsparcie najwyższych czynników, wielka akcja propagandowa i ustalono, że prototypem, jednostką pilotażową dla eksportowych żaglowców, będzie następca „Daru Pomorza”. Żaglowiec zbudowany, jak pisano, staraniem polskiej młodzieży dla polskiej młodzieży.

Projektowania, zupełnie nowego w polskiej praktyce stoczniowej typu statku, podjął się inż. Zygmunt Choreń, młody projektant gdańskiej stoczni, żeglarz, świeżo po udziale w regatach dookoła świata. Wsparcia udzielali mu weterani pierwszego „Daru”, wieloletni komendant Kazimierz Jurkiewicz, ostatni komendant Tadeusz Olechnowicz (później pierwszy komendant nowego „Daru”) i członkowie załogi „białej fregaty”. Nowy żaglowiec był efektem przemyślanej i merytorycznie uzasadnionej koncepcji.

Był to czas pierwszego karnawału „Solidarności” – kadłub poświęcił proboszcz stoczniowej parafii pw. św. Brygidy, ks. Henryk Jankowski. Matka chrzestna, Helena Jurkiewicz, swoje krótkie przemówienie zakończyła słowami:

– Kapitanowi i załodze, którzy przechodzą z „Daru Pomorza” na nowy statek, studentom Wyższej Szkoły Morskiej i wszystkim tym, którzy w przyszłości będą na nim pływali – życzę tak serdecznie, jak tylko życzyć może żona marynarza – pływajcie szczęśliwie. Niech każdy rejs przynosi wam nowe sukcesy!

Rozbita o dziobnicę butelka szampana, Mazurek Dąbrowskiego i syreny jednostek znajdujących się w stoczniowych basenach, powitały narodziny nowego, flagowego żaglowca polskiej floty.

Uroczyste podniesienie bandery odbyło się 4 lipca 1982 r. w macierzystej Gdyni, przy Nabrzeżu Pomorskim, miejscu do dzisiaj stanowiącym stałe miejsce postoju fregaty.

fot Maciej Stobierski Dar Mlodziezy

Fot. Maciej Stobierski/archiwum AMG

PODZIEL SIĘ OPINIĄ