< Powrót
7
marca 2019
Tekst:
mat. prasowe
Zdjęcie:
Marek Słodownik
Ligi Morskiej i Rzecznej _Grand Prix Nagrody Przyjaznego Brzegu

Grand Prix Nagrody Przyjaznego Brzegu dla Ligi Morskiej i Rzecznej

Jury konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu, pod przewodnictwem pomysłodawcy Andrzeja Gordona, przyznało trofea za rok 2018. Grand Prix z nagrodą ministra sportu i turystyki powędrowało do Ligi Morskiej i Rzecznej za zgodne z wiekową tradycją, wielostronne upowszechnianie znaczenia Bałtyku, Wisły i Odry.

Zainicjowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczego, przy współpracy z Polskim Związkiem Żeglarskim, konkurs jest coraz bardziej ceniony przez wodniaków, samorządy terytorialne i przedsiębiorców. Organizowany jest przez Centrum Turystyki Wodnej PTTK, pod patronatem honorowym ministra sportu i turystyki, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnienie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu. W konkursie premiowane są inwestycje służące turystyce wodnej i zachowaniu dziedzictwa i tradycji wodniackich. Jury bierze pod uwagę kilka elementów: budowę i modernizację przystani żeglarskich i stanic wodnych, programy inwestycyjne obejmujące miasta, regiony, szlaki wodne, działania osób fizycznych, klubów i stowarzyszeń, samorządów oraz innych instytucji i organizacji.

Gala, na której wręczano tegoroczne nagrody odbyła się w Warszawie, podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda”.

Lista laureatów XV edycji konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu:

Grand Prix:
– Liga Morska i Rzeczna – za zgodne z wiekową tradycją, wielostronne upowszechnianie znaczenia Bałtyku. Wisły i Odry

Instytucje i Stowarzyszenia
– Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku – za kompleksowe podejście do tworzenia sieci szlaków kajakowych Pomorza
– Gościńce Kanału Elbląskiego i jez. Jeziorak – za harmonijną współpracę lokalnych przedsiębiorców w tworzeniu oferty turystycznej
– Firma Henri Lloyd Polska z Brodnicy – za umiejętne łączenie międzynarodowego biznesu ze wspieraniem polskich żeglarzy

Porty i przystanie
– Port jachtowy w Krapkowicach – za nowe oferty dla turystyki wodnej na górnej Odrze
– Harcerski Ośrodek Morski w Pucku – za wieloletnie rozwijanie pasji żeglarstwa wśród młodzieży
– Binduga Keja 105 w Ujściu nad Notecią – za rozwijanie różnych form turystyki na wodach Wielkopolski

Przedsięwzięcia
– Mazurska Szkoła Żeglarstwa w Giżycku – za udaną aktywizację starszego pokolenia żeglarzy poprzez Regaty Seniorów
– Targi Boatshow – lnterservis w Łodzi – za dwadzieścia lat targów turystyki wodnej w Łodzi

Osoby fizyczne
– Andrzej Skrzat – za blisko pół wieku projektowania i budowy jachtów oraz twórczego działania na rzecz środowiska żeglarskiego
– Grzegorz Świtalski – za popularyzację kultury i tradycji wiślanych
– Marek Lityński – za wiedzę i pasję przekazywaną w przewodnikach po polskich szlakach wodnych
– Paweł Czudowski – za długoletnią działalność dla rozwoju turystyki wodnej w Wielkopolsce
– Waldemar Heflich, redaktor naczelny magazynu „Żagle” – za wieloletnią działalność na rzecz promocji żeglarstwa

Laur XV-lecia NPB
– Związek Miast i Gmin Nadnoteckich – za konsekwentną pracę na rzecz popularyzacji szlaku Noteci i Wielkiej Pętli Wielkopolski
– Miasto Ślesin – za stworzenie imponującego ośrodka animacji turystyki wodnej
– Miasto Szczecin – za konsekwencję w otwieraniu Polski na morze

Specjalne podziękowania dla:
– Firmy Murator – za XV lat ścisłej współpracy przy organizacji i promocji idei konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu
– Polskiego Związku Żeglarskiego – za XV lat współdziałania przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu

PODZIEL SIĘ OPINIĄ