< Powrót
16
października 2017
Tekst:
Andrzej Szrubkowski
Zdjęcie:
Jacek Soroka

Podsumowanie Pucharu Bałtyku Południowego 2017

Mistrzostwami Obwodu Kaliningradzkiego zakończyła się piąta edycja Pucharu Bałtyku Południowego. Spośród zawartych w kalendarzu Pucharu 2017 roku 24 regat, rozegrano 22, a sklasyfikowano 20.

Nie rozegrano Pucharu Ministra Spraw Zagranicznych RP w Świnoujściu i Fromborskiej Jesieni we Fromborku oraz nie sklasyfikowano Pucharu Trzech Marszałków w Kaliningradzie i Sputnik Cup w Kamieniu Pomorskim.

Puchar Trzech Marszałków i Sputnik Cup zostały przeprowadzone w sposób nie spełniający wymagań regulaminu PBP i w rezultacie ich organizatorzy nie złożyli sprawozdań. Podsumowując liczbowe parametry Pucharu zwraca uwagę znaczący wzrost uczestnictwa w grupie ORC w regionie pomorskim. Zauważyć należy udział siedmiu jachtów kaliningradzkich w klasyfikacji grupy ORC i całkowity brak zainteresowania tą grupą w regionie elbląskim.

Region zachodniopomorski nie odnotował w grupie ORC zmian ilościowych o istotnym znaczeniu. Grupa KWR, choć reprezentowana we wszystkich sklasyfikowanych regatach, doświadczyła regresu wszędzie, za wyjątkiem regionu elbląskiego. Wytłumaczeniem tego stanu jest zapewne tegoroczna weryfikacja świadectw pomiarowych KWR i w pewnym stopniu wzrost zainteresowania udziałem w grupie ORC wywołany lipcowymi Mistrzostwami Europy ORC w Gdańsku.

Powyższe zmiany zaowocowały wzrostem zainteresowania rywalizacją w grupie Open. Gdyby nie „ucieczka” do tej grupy kilku najstarszych i wcześniej najbardziej zagorzałych uczestników rywalizacji w ORC, można by uznać to zjawisko za satysfakcjonujące, bo świadczące o zainteresowaniu udziałem w regatowych zmaganiach załóg początkujących. Przed kolejnym sezonem należy dokonać analizy zjawiska „ucieczki” i wprowadzić stosowne zmiany w regulaminie PBP.

Zauważalny jest spadek zainteresowania organizacją regat klasyfikowanych w PBP na obszarach regionów zachodniopomorskiego i elbląskiego. Dostrzegalny też brak spójnej, skoordynowanej działalności na rzecz regat nominowanych do kalendarza PBP. Bardzo pozytywnie należy ocenić zdeterminowaną postawę kaliningradzkich kolegów, którzy pomimo wielu trudności w utrzymywaniu kontaktów, deklarują wolę rozwijania współpracy. Ta pozytywna ocena nie dotyczy organizowanych wspólnie z partnerem polskim regat o Puchar Trzech Marszałków, podczas których sklasyfikowano w grupie KWR jachty nie posiadające świadectw pomiarowych.

Zauważalny, szczególnie w regionie pomorskim, spadek zainteresowania regatami na akwenach morskich przepisać należy głównie tegorocznej pogodzie. W trudnych i bardzo trudnych warunkach ścigały się załogi biorące udział w wyścigu B8 Nord Cup, Unity Line i Gdynia-Władysławowo-Gdynia. Wpłynęło to znacząco na niską frekwencję w przypadku B8 Nord Cup oraz Sputnik Cup.

Powyższe spostrzeżenia uzupełnione analizą klasyfikacji i załączników, a istotne z punktu widzenia przyszłości PBP powinny zostać wykorzystane na rzecz rozwoju dalszej współpracy międzyregionalnej w kontaktach żeglarskich na obszarze Bałtyku Południowego, której założeniem jest integracja środowiska morskich żeglarzy regatowych poprzez stworzenie interesującej oferty wielosezonowej.

Wyniki końcowej klasyfikacji PBP:

♦ w klasyfikacji generalnej i morskiej grupy ORC – Łukasz Trzciński, „ PGO Good Speed”, Jachtklub Stoczni Gdańskiej
♦  w klasyfikacji generalnej i morskiej grupy Open – Jerzy Matuszak, „Dancing Queen”, niezrzeszony
♦ w klasyfikacji generalnej grupy KWR – Sergey Zhadobko, „ Vega”, JK Ost-West
♦  w klasyfikacji morskiej grupa KWR – Sergey Romanez, „ Yulia”, JK Kaliningradzki

W oparciu o powyższe wyniki można stwierdzić, że zwycięstwo w klasyfikacji cyklu zwykle przypada załogom najbardziej aktywnym, dobrze przygotowanym i zmotywowanym.

Ponieważ miniony sezon zakończył pięcioletni cykl rozgrywania Pucharu Bałtyku Południowego, nadszedł czas na pogłębioną ocenę dotychczasowych klasyfikacji i  wprowadzenie zmian mających na celu zwiększenie atrakcyjności rywalizacji.

Klasyfikacja 2017

PBP 2017

Co myślisz o tym artykule?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ