< Powrót
16
maja 2021
Tekst:
Zarząd Jachtklubu Stoczni Gdańskiej
Zdjęcie:
www.jsg.com.pl

Port Jachtowy w Górkach Zachodnich – oświadczenie Zarządu JSG

7 maja opublikowaliśmy na naszej stronie wyjaśnienie Gdańskiego Ośrodka Sportu (GOS) w sprawie planowanej rozbudowy portu jachtowego w Górkach Zachodnich w Gdańsku. Poniżej prezentujemy oświadczenie Zarządu Jachtklubu Stoczni Gdańskiej w tej sprawie.  

Opublikowane w dniu 7 maja stanowisko Gdańskiego Ośrodka Sportu związane z rozbudową przystani żeglarskiej w Górkach Zachodnich ujawniło wysokie prawdopodobieństwo zagrożenia dla ciągłości działalności prowadzonej w tym miejscu przez Jachtklub Stoczni Gdańskiej od 1969 roku.

W czwartek 13 maja w siedzibie GOS odbyło się kolejne spotkanie mające na celu dokonanie uzgodnień ustalających zasady dalszej współpracy oraz aspekty funkcjonowania Jachtklubu w trakcie prowadzenia prac remontowych, jak również po ich zakończeniu. Przybyli na spotkanie przedstawiciele Jachtklubu zostali zaskoczeni odrzuceniem na początku spotkania wcześniej uzgodnionego, planowanego jego przebiegu. Spotkali się z ultymatywnym żądaniem wycofania złożonego pozwu sądowego i podpisania dwustronnego listu intencyjnego dotyczącego woli przyszłej współpracy.

Zarząd Jachtklubu zmuszony jest odrzucić przedstawioną propozycję z powodu zbyt krótkiego czasu pozostającego na jej podjęcie. Arbitralnie wyrażony przez GOS termin spełnienia żądań został wyznaczony na godz. 15 w piątek 14 maja 2021 r. Żądanie to tak dalece nie uwzględnia procedur organizacji pracy Zarządu Jachtklubu (działalność społeczna osób prywatnych), że nie może ono zostać przyjęte.

Spotkanie Zarządu Jachtklubu mające odnieść się do otrzymanej propozycji zwołane zostanie najbliższym tygodniu po wymienionej dacie, gdy tylko spełniony zostanie warunek uczestnictwa quorum członków Zarządu. O treści uchwały podjętej przez Zarząd Jachtklubu poinformujemy niezwłocznie.

Zarząd Jachtklubu zapewnia o woli przystąpienia do negocjowania warunków dalszego prowadzenia działalności na przystani miejskiej w Górkach Zachodnich.

PODZIEL SIĘ OPINIĄ