< Powrót
28
października 2017
Tekst:
jsz
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann

Pożegnaliśmy Bolesława Mazurkiewicza

W sobotę 28 października w Gdyni odbył się pogrzeb Bolesława Mazurkiewicza. Profesora nauk technicznych i zasłużonego działacza żeglarskiego na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziła rodzina, przyjaciele oraz ludzie nauki i morza.

Bolesław Mazurkiewicz urodził się  9 maja 1931 roku w Kościerzynie. Był współzałożycielem Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, dzisiaj Pomorskiego Związku Żeglarskiego, oraz jego wieloletnim sekretarzem, wiceprezesem i prezesem.

Zawodowo najdłużej związany był z Politechniką Gdańską. W 1956 roku Bolesław Mazurkiewicz ukończył na tej uczelni Wydział Budownictwa, a w 1964 roku otrzymał tytuł doktora nauk technicznych. Habilitował się w 1968 roku,  a w 1985 roku został profesorem zwyczajnym.

W latach 1987-1990 był rektorem Politechniki Gdańskiej. Miał w dorobku naukowym kilkanaście książek i dziesiątki artykułów, a w swoich pracach zajmował się również problematyką żeglarską, zwłaszcza projektowaniem marin. Zmarł w niedzielę 22 października.

Więcej informacji o Bolesławie Mazurkiewiczu.

W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział m.in. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, Andrzej Królikowski, prezes Ligi Morskiej i Rzecznej, Jerzy Litwin, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego i Mieczysław Nurek, przewodniczący rady tegoż muzeum oraz Bogusław Witkowski, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego, jednocześnie wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego.

– Nie sposób pominąć zaangażowania profesora Bolesława Mazurkiewicza w działalność publiczną i społeczną – mówił Jacek Namieśnik, rektor PG. – Będąc zaledwie nastolatkiem został łącznikiem Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, później aktywnie włączał się w akcje ratowania zabytków morskiego dziedzictwa technicznego na Wybrzeżu.

Podczas pogrzebu nie zabrakło morskiego ceremoniału. Żeby uczcić pamięć Bolesława Mazurkiewicza Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej wybiło cztery szklanki, a wiceprezes tej organizacji, Andrzej Królikowski, przypomniał wielkie zasługi profesora dla polskiej bandery.

– Bolesław Mazurkiewicz spełniał swoje marzenia żeglarskie od 1945 roku, spełniał również marzenia swojej rodziny we wspólnych rejsach – mówił Bogusław Witkowski, prezes PoZŻ. – Ale także spełniał marzenia żeglarzy, bo dzięki niemu doszło nie tylko do wielu spektakularnych wypraw, jak Teresy Remiszewskiej czy Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz, ale również do mnóstwa rejsów młodzieży po Zatoce Gdańskiej.

PODZIEL SIĘ OPINIĄ