< Powrót
3
marca 2015
Tekst:
Ilona Miluszewska
Zdjęcie:
arch. Ryszarda Różańskiego

Wypadki i przypadki na morzu

W środę, 11 marca 2015 r. zapraszamy do siedziby Pomorskiego Związku Żeglarskiego na kolejne spotkanie Forum Nauczycieli Żeglarstwa. Ryszard Różański omówi wypadki morskie w portach Trójmiasta w latach 2013-2014.

Kapitan żeglugi wielkiej Ryszard Różański jest absolwentem Wydziału Magisterskiego Elektroniki Politechniki Gdańskiej i studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie. Pracował naukowo w Gdańskim Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych, następnie przez wiele lat jako radiooficer oraz oficer pokładowy na statkach polskich i obcych bander. Przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej uzyskał dyplom kapitana żeglugi wielkiej.

Obecnie w Dziale Nawigacyjnym w Kapitanacie Portu Gdańsk Urzędu Morskiego w Gdyni zajmuje się m.in. zbieraniem materiałów dotyczących wypadków morskich i przygotowuje dokumentacje dla Izby Morskiej w Gdyni. Z tych danych korzysta także Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich w Warszawie. Dodatkowo w Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni prowadzi wykłady z tematyki związanej z nawigacją i bezpieczeństwem nawigacji w aspekcie przestrzegania przepisów konwencji SOLAS, konwencji STCW i rezolucji IMO.

Ryszard Różański opowie o wypadkach morskich, ich skali, liczbie oraz przyczynach z uwzględnieniem jachtów rekreacyjnych, m.in. o spaleniu się łodzi rekreacyjnej „Miss Alicja”, przypadkach wejść na mieliznę, kolizjach w marinie Sopot itp.

Mowa będzie również o Aneksie 24 rezolucji IMO A. 893 do rozdziału V konwencji SOLAS – prawidło 34, który odnosi się do wszystkich typów statków, w tym do małych jednostek i jachtów rekreacyjnych i zaleca żeglarzom przygotowanie planu podróży, niekoniecznie w formie pisemnej, wskazując co powinni wziąć pod uwagę.

Zaczynamy o godz. 17 – w siedzibie PoZŻ w Gdyni (al. Jana Pawła II 11). Wstęp wolny. Do zobaczenia.

Co myślisz o tym artykule?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

PODZIEL SIĘ OPINIĄ