< Powrót
9
października 2019
Tekst:
Jakub Jakubowski
Zdjęcie:
mat. prasowe
spinaker

Zgłoszenia do nagrody Błękitny Spinaker do 15 listopada

Do 15 listopada można zgłaszać kandydatury do nagrody „Błękitny Spinaker”. Konkurs organizowany przez Polski Związek Żeglarski ma na celu m.in. popularyzację żeglarstwa turystycznego i rekreacyjnego.

Nagrody przyznawane są co roku w trzech kategoriach: Śródlądowa Impreza Roku, Śródlądowe Regaty Roku, Śródlądowy Rejs Roku. Wśród celów konkursu jest przede wszystkim propagowanie przedsięwzięć żeglarskich, w tym imprez, rejsów i regat, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Nie dziwi zatem fakt, że do kryteriów oceny należy m.in. liczba uczestników, w szczególności tych najmłodszych. Kapituła konkursu bierze też pod uwagę stopień trudności realizowanych przedsięwzięć, nowatorstwo w rozwiązaniach organizacyjnych, stopień realizacji założonych celów, czy też zaangażowanie partnerów, zwłaszcza instytucji i organów administracji rządowej i samorządowej.

– Jak zwykle o tej porze Komisja Żeglarstwa śródlądowego PZŻ rozpoczyna zbieranie wniosków do nagrody Błękitnego Spinakera – mówi Jarosław Bazylko, wiceprezes PZŻ ds. śródlądowych. – Program prowadzony jest od 12 lat. Ma na celu przybliżenie działań podejmowaych w całym kraju przez lokalne środowiska żeglarskie. Co roku otrzymujemy ponad 30 zgłoszeń regat, imprez, rejsów czy innych działań, które zadziwiają swoim poziomem profesjonalizmu. Dzięki temu wiemy, że na śródlądziu dzieje się dużo, choć trudno to pokazać ze względu na rozproszenie działań. Zachęcam do przysyłania aplikacji. Wszystkie zaprezentujemy na stronie internetowej. Najciekawsze nagrodzimy podczas na gali Polskiego Związku Żeglarskiego.

Informacje na temat konkursu i procedury przyznawania nagród

PODZIEL SIĘ OPINIĄ