< Powrót
27
lutego 2020
Tekst:
Andrzej Szrubkowski
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann

Kolegium Zespołu ds. Regat Morskich PZŻ informuje

Powołany uchwałą Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego Zespół ds. Regat Morskich PZŻ, w skrócie ZRM, rozpoczął swą działalność 27.01.2020r. Zakres działalności i kompetencje Zespołu określa Regulamin ZRM.

ZRM podjął przygotowania do przeprowadzenia Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski – MŻPP 2020 – oraz Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski – MŻMP 2021.

ZRM przygotował projekty dokumentów stanowiących podstawę organizacyjną MŻPP 2020 i MŻMP 2021, które przekazuje poniżej do wiadomości uczestnikom polskich regat morskich celem zapoznania się i wyrażenia opinii na temat przyjętych założeń.

Z uwagi na krótkie terminy, wymuszane zbliżającym się sezonem, prosimy swoje uwagi kierować na adres: zrm@pya.org.pl w terminie do 6 marca 2020 r. Posłużą one weryfikacji tworzonych przepisów.

ZRM przewiduje informowanie w przyszłości o swej aktywności za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej PZŻ.

 Projekty:

Regulamin Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski 2020

Regulamin Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski 2020 – załącznik

Regulamin Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski 2021

Zasady Wyłaniania Organizatorów Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski

PODZIEL SIĘ OPINIĄ