< Powrót
14
marca 2023
Tekst:
Leopold Naskręt
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann

Kurs na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ

Pomorski Związek Żeglarski do 31 marca przyjmuje zgłoszenia od osób zainteresowanych kursem na stopień NAUCZYCIEL ŻEGLOWANIA PZŻ, organizowanym w okresie 22 kwietnia – 14 maja 2023 r. W zgłoszeniu należy podać nazwisko, imię, numer patentu żeglarskiego, datę jego uzyskania, telefon kontaktowy oraz e-mail.

Część teoretyczna – w sali konferencyjnej Pomorskiego Związku Żeglarskiego w Gdyni – rozpocznie się w sobotę 22 kwietnia o godz. 10 i będzie trwać do godz. 16. Następne zajęcia będą odbywać się w kolejne piątki od godz. 17 do 20. Zakończenie części teoretycznej kursu nastąpi 12 maja (piątek).

Część praktyczna obejmuje szkolenie praktyczne na jachtach. Zajęcia odbywać się będą w kolejne soboty i niedziele, począwszy od soboty 22 kwietnia do 14 maja (niedziela), od godziny 10. Łącznie osiem godzin lekcyjnych dziennie na akwenie Zatoki Gdańskiej w Gdyni. Egzamin i zakończenie kursu zaplanowano na sobotę 20 maja (21 maja dzień rezerwowy).

Całkowity koszt kursu (bez opłaty za egzamin oraz patent) wynosi 1400 zł dla osób zrzeszonych w klubach i sekcjach żeglarskich PoZŻ. Dla niezrzeszonych 1600 zł.

Uczestnicy kursu, którzy zawrą dwuletnią umowę na usługi z zakresu nauczania żeglarstwa na lata 2023-2024 z organizatorem kursu (PoZŻ), mogą być zwolnieni z opłat za kurs.

Warunkiem przystąpienia do zajęć jest:

a) ukończenie 18 lat,

b) posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,

c) posiadanie patentu co najmniej żeglarza jachtowego,

d) posiadanie umiejętności pływania potwierdzonej odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym,

e) pozytywny wynik sprawdzianu dopuszczającego z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku, w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego,

f) wniesienie opłaty za kurs na konto Pomorskiego Związku Żeglarskiego:

Polbank EFG 82 2340 0009 0220 2460 0000 0011 lub okazanie podpisanej umowy.

Zgłoszenia oraz zapisy: tel.  +48 503 008 271, e-mail: nital@poczta.onet.pl.

Uchwałą nr 358 Zarządu PZŻ z dnia 28.02.2019 r. wprowadzono nowy system kształcenia Kadry Szkoleniowej PZŻ w sporcie powszechnym, w którym oprócz stopni instruktorskich dodano nowy stopień Nauczyciel Żeglowania PZŻ. Nie ma już w nim Młodszego Instruktora Żeglarstwa. Więcej na ten temat na stronie pya.org.pl.

Co myślisz o tym artykule?
+1
3
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

PODZIEL SIĘ OPINIĄ