< Powrót
17
grudnia 2016
Tekst:
Żegluga Szczecińska
Zdjęcie:
Żegluga Szczecińska

Nagrody Żeglarskie Szczecina

Na konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Szczecin prezydent Piotr Korzystek zapowiedział ustanowienie – od 2017 roku – specjalnych Nagród Żeglarskich Szczecina,  a członkowie Kapituły Nagród przedstawili jej założenia. Podpisane też zostało porozumienie pomiędzy gminą miastem Szczecin a Zachodniopomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim, dotyczące fundowania przez ZOZŻ dwóch z tych nagród: Rejs Roku i Żeglarz Roku.

– Nagrody to odpowiedź na inicjatywę środowiska żeglarskiego naszego miasta, które ma bogate tradycje i doświadczenie – mówił prezydent Piotr Krzystek. – Szczecin poprzez żeglarstwo buduje swój potencjał, dlatego też chcemy zwieńczyć nasze działania w tym obszarze. Chcemy wyróżniać szczególne osoby oraz instytucje, które wykazały się w żeglarstwie w sposób wyjątkowy. Myślę że poprzez godne wykorzystanie potencjału, który drzemie w tej nagrodzie, utrwalimy w świadomości społecznej, jak ważną rolę żeglarstwo pełni w życiu naszego miasta.

Celem nagród jest popularyzacja żeglarstwa i jego tradycji; uhonorowanie ważnych osiągnięć żeglarskich (w tym związanych z Pomorzem Zachodnim i Pomorzem Przednim); kształtowanie i rozwijanie świadomości morskiej i wyróżnienie dokonań w dziedzinie wychowania morskiego dzieci i młodzieży.

Kategorii, w których prezydent Szczecina (z rekomendacji członków Kapituły) będzie mógł przyznać nagrody jest dziesięć.

– Główną nagrodę będzie nagroda im. kapitana Ludomira Mączki – zapowiedział żeglarz Piotr Owczarski, członek Kapituły Nagród. – Tym samym patronem zostaje znany żeglarz, podróżnik, postać, która zrosła się ze Szczecinem. Cechą szczególną tej nagrody będzie jej międzynarodowy wymiar.

Laureat Nagrody im. kapitana Ludomira Mączki otrzyma: rzeźbę – statuetkę LUDOMIRA oraz 10 000 zł netto, ufundowane przez Gminę Miasto Szczecin. Imię i nazwisko laureata umieszczenie zostanie na tablicy informacyjnej w szczecińskiej Alei Żeglarzy.

Pozostałe Nagrody to: Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka; Żeglarz Roku, Regatowiec Roku – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Kuby Jaworskiego; Popularyzator Żeglarstwa – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Haski; Nagroda Kota Umbriagi (dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat oraz placówek oświatowych Pomorza Zachodniego i innych podmiotów prawnych, krzewiących żeglarstwo wśród dzieci); Nagroda Kulturalna Żeglarskiego Szczecina; Wydarzenie Żeglarskie; Młody Żeglarz Roku; Żeglarska Nagroda Specjalna.

– Kandydatury do poszczególnych nagród będą mogli zgłaszać mieszkańcy Szczecina, województwa zachodniopomorskiego i Pomorza Przedniego, a w przypadku Nagrody imienia kapitana Ludomira Mączki, także mieszkańcy całej Polski – zapowiedział prezes Żeglugi Szczecińskiej Ireneusz Nowak, który także został Członkiem Kapituły.

Prócz tego kandydatów zgłaszać mogą także: członkowie Kapituły, instytucje publiczne, związki, stowarzyszenia, fundacje, organizacje i kluby żeglarskie.

Odpowiednie formularze zgłoszeniowe zostaną opublikowane na przygotowywanej stronie internetowej Nagród Żeglarskich nie później niż 10 stycznia 2017 roku. Do 15 lutego Kapituła będzie przyjmowała zgłoszenia (zarówno drogą elektroniczną, jak i listowną). Spośród nadesłanych kandydatur wyłonieni zostaną nominowani do poszczególnych wyróżnień. Laureatów poznamy podczas uroczystej Gali Żeglarskiej zaplanowanej na 25 marca 2017 r.

W skład Kapituły Nagród wchodzą:

• Janusz Charkiewicz – kapitan jachtowy, działacz żeglarski, członek zarządu ZOkręgowego ZŻ, prezes Klubu Kapitanów Samotników, członek zarządu Yacht Klubu Polski;

• Wojciech Jacobson – kapitan jachtowy, członek Jacht Klubu AZS w Szczecinie, współtowarzysz morskich podróży kapitana Ludomira Mączki;

• Radosław Kowalczyk – kapitan jachtowy, członek Klubu Żeglarskiego Bryza w Goleniowie, członek zarządu Klubu Kapitanów Samotników, Yacht Klubu Rzeczypospolitej w Świnoujściu oraz oceanTEAM;

• Maciej Krzeptowski – dr nauk przyrodniczych, muzealnik morski, kapitan jachtowy, działacz żeglarski; honorowy ambasador Szczecina, honorowy członek Rotary Club w Szczecinie, członek Yacht Klubu Rzeczypospolitej Polskiej;

• Piotr Owczarski – żeglarz, kajakarz, członek Komisji Historii ZOZŻ, Yacht Klubu Szczecin,  pomysłodawca Nagród Żeglarskich Szczecina, Alei Żeglarzy w Szczecinie, organizator wypraw żeglarskich i kajakowych dla młodzieży;

• Timm Stütz – artysta fotografik, publicysta i tłumacz, miłośnik i popularyzator pomorskich łodzi Zeesboot’ów, honorowy członek Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego, autor wystaw fotograficznych i publikacji, w tym o tematyce morskiej;

• Leszek Zdawski – żeglarz, wicekomandor Floty jachtowej Pomerania Rotary Club Szczecin, członek Rotary Club w Szczecinie, współwłaściciel firmy Legra sc;

• Witold Zdrojewski – kapitan jachtowy, komandor Jacht Klubu Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie;

• Michał Kaczmarczyk – wicedyrektor Biura Prezydenta Szczecina;

• Ireneusz Nowak – prezes Żeglugi Szczecińskiej.

Co myślisz o tym artykule?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ