< Powrót
16
lipca 2017
Tekst:
IM
Zdjęcie:
arch. Andrzeja Drapelli

Odszedł kapitan Andrzej Drapella

W niedzielę, 16 lipca zmarł jeden z najdłużej pływających kapitanów w polskiej flocie. Jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, zawodowy marynarz, kapitan żeglugi wielkiej. Jak sam mówił – na statkach handlowych pracował, żeglarstwu oddał serce.

Andrzej Drapella urodził się 18 czerwca 1929 roku w Katowicach. W 1950 r., otrzymał dyplom Wydziału Nawigacyjnego Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie, następnie odbył staż na „Darze Pomorza”. Kolejnym statkiem był „Batory” – pracował na nim jako starszy marynarz i „Marchlewski”, gdzie był asystentem pokładowym, a następnie III oficerem.

30 września 1953 r. na jeziorze Gopło w Kruszwicy zdobył tytuł mistrza Polski w ogólnopolskich regatach w klasie DZ. 26 września 1954 r. wraz z załogą na jachcie „Komandor” wywalczył I miejsce i Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej. W 1956 r. zajął III miejsce w Żeglarskich Lodowych Mistrzostwach Polski i II w Międzynarodowej Spartakiadzie Morskiej.

10 stycznia 1954 roku otrzymał patent instruktora żeglarstwa, 19 lutego 1955 r. patent sternika lodowego, a 1 marca 1956 roku status sędziego żeglarstwa.

Od 2 listopada 1956 r. do 8 stycznia 1957 r. pracował w Gdańskim Urzędzie Morskim w Gdyni na stanowisku inspektora ds. nawigacyjnych w Oddziale Oznakowania Nawigacyjnego.

Dyplom kapitana żeglugi wielkiej zdobył 29 października 1964 r., a patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej 30 stycznia 1975 r.

Pracował na statkach PLO (1957-1990) i Polsko-Chińskiego Towarzystwa Okrętowego „Chipolbrok” (1993-2000). Dwukrotnie otwierał nowe linie żeglugowe. Gdy w 1961 r. rozpoczynano żeglugę na linii zachodnioafrykańskiej był I oficerem na „Świdnicy”, a w rejsie „Helu” inaugurującym ekspresową linię dalekowschodnią do Japonii (1969 – 1971) – kapitanem. Ten rejs uważał za jeden z najważniejszych w swojej karierze.

W 1972 r. będąc kapitanem motorowca „Lewant II”, zabrał z Lizbony do kraju prochy biskupa chełmińskiego Stanisława Okoniewskiego, nazywanego „biskupem morskim”.

Praca w Polskiej Marynarce Handlowej nie przeszkadzała mu nigdy w czynnym uprawianiu żeglarstwa. W latach 1974-1977 dowodził żaglowcem „Mazurka” pod banderą Great Cayman Island w rejonie Karaibów, Bahamów i Morza Śródziemnego. Od 1 grudnia 1983 r. do 10 czerwca 1984 r. brał udział w pierwszym rejsie Szkoły pod Żaglami na „Pogorii” jako przedstawiciel ministra żeglugi.

Od 9 października 1987 r. do 10 marca 1988 r. Andrzej Drapella był kapitanem statku Polskiej Akademii Nauk „Antoni Garnuszewski”, wyznaczonego do przeprowadzenia XII Wyprawy Antarktycznej PAN. Mieli za zadanie zaopatrzenie polskiej stacji, wymianę załóg oraz transport i budowę hiszpańskiej stacji antarktycznej im. Juana Carlosa I. To drugi z najważniejszych rejsów kapitana. Dowodził „Józefem Chełmońskim” w dwóch, jedna po drugiej, podróżach dookoła świata (1989-1990). W 1990 roku odszedł z PLO na emeryturę.

W latach 1990-1992 był kapitanem „Zawiszy Czarnego”. W 2004 r. kierował „Oceanią” w XVIII Ekspedycji badawczej PAN w rejony arktyczne, na Spitsbergen. W 2007 r. prowadził „Fryderyka Chopina” w ramach Operacji Żagiel (Aarhus-Kotka-Tallinn-Sztokholm-Szczecin), a w 2013 r. „Kapitana Borchardta” w rejsie na Morze Śródziemne.

Andrzej Drapella w 2003 roku za całokształt osiągnięć w żeglarstwie morskim otrzymał od Kapituły Bractwa Wybrzeża Mesa Kaprów Polskich „Nagrodę Chwały Mórz – Topór Kaperski. W roku 2008 Nagrodę Conrada. W 2014 r. został laureatem III edycji Nagrody im. Kapitana Leszka Wiktorowicza za „wychowanie morskie młodzieży i budzenie w niej fascynacji morzem”. W tym samym roku otrzymał Krzyż „Pro Mari Nostro” – honorowe odznaczenie przyznawane przez Ligę Morską i Rzeczną.

W latach 2009-2014 był prezydentem stowarzyszenia The Sail Trainnig Asscioation Poland (STAP). Był także członkiem Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Stowarzyszenia Działaczy Kultury Morskiej, Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a od 2010 r. sztormanem Mesy Gdańskiej Bractwa Wybrzeża.

Pełny biogram kapitana – w Słowniku Żegarzy Pomorskich

Zarząd, pracownicy oraz współpracownicy Pomorskiego Związku Żeglarskiego składają Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia.

Pogrzeb kapitana Andrzeja Drapelli odbędzie się w piątek 21 lipca na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni. O godzinie 12 w kaplicy cmentarnej (ul. Witomińska 76) odprawiona zostanie msza święta, po której wyruszy kondukt żałobny.

PODZIEL SIĘ OPINIĄ