< Powrót
15
czerwca 2018
Tekst:
Dariusz Olejniczak
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann
Pomorski Program Edukacji Morskiej

Pomorski Program Edukacji Morskiej wystartował

O regionalnym potencjale i możliwościach morskiego wychowania dzieci i młodzieży rozmawiali uczestnicy wojewódzkiej konferencji inaugurującej Pomorski Program Edukacji Morskiej. Nauczyciele, żeglarze, aktywiści organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele samorządu wojewódzkiego i lokalnego spotkali się 15 czerwca w gdańskiej siedzibie Ośrodka Kultury Morskiej.

Wśród prelegentów i uczestników konferencji byli m.in.: wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski, Adam Krawiec – dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Iwona Poźniak – konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Tadeusz Kuśmierski – sekretarz generalny Ligi Morskiej i Rzecznej.

– Edukacja morska i żeglarska w naszym województwie powinna być prowadzona z kilku powodów – mówił do zgromadzonych wicemarszałek Byczkowski. – Stanowi ważny element kształtowania tożsamości regionalnej młodych ludzi. Mamy naturalne warunki do jej realizacji ze względu na położenie geograficzne, a równocześnie posiadamy infrastrukturę w postaci sprzętu i zaplecza socjalnego i technicznego. Jednym z elementów tej infrastruktury jest chociażby trasa żeglugowa i przystani jachtowych pod nazwą Pętla Żuławska. Na naszym terenie działają też kluby szkoleniowe oraz organizacje pozarządowe i placówki oświatowe realizujące już zadania związane z tą gałęzią edukacji. Jesteśmy przekonani, że warto rozwijać działania dotyczące edukacji morskiej i żeglarskiej na Pomorzu. 316 kilometrów linii brzegowej, liczne jeziora i rzeki, powinniśmy wykorzystać te unikalne warunki.

Spotkanie w Gdańsku było okazją do prezentacji założeń Programu – systemowego rozwiązania obejmującego różne elementy edukacji morskiej. Celem edukacyjnym ma być kształtowanie i podnoszenie kompetencji kluczowych, połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji, co jest potrzebne każdemu do samorealizacji i rozwoju osobistego, integracji społecznej, bycia aktywnym obywatelem. Zdaniem inicjatorów Programu edukacja morska jest doskonałym narzędziem do osiągania tych kompetencji.

Wymieniano doświadczenia związane z prowadzonymi już lokalnymi i szkolnymi programami edukacji morskiej. Przedstawiono też przykłady dobrych praktyk związanych z tymi programami. Maciej Barański, dyrektor Szkoły Podstawowej w Łebie i kmdr Robert Smagoń omawiali Łebski Program Edukacji Morskiej. Mówili przy okazji o tym, od czego należy zacząć wdrażanie edukacji morskiej w placówce edukacyjnej. Omawiano też realizację takiego programu w Narodowym Muzeum Morskim, a także działania jakie podejmuje Liga Morska i Rzeczna. Iwona Poźniak zaprezentowała przebieg i wyniki III Pomorskiego Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji, do którego w tym roku organizatorom udało się pozyskać Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Pomorską Szkołę Żeglarstwa i Edukacji Morskiej Pomorskiego Związku Żeglarskiego.

Ważnym punktem konferencji był panel dyskusyjny poświęcony perspektywom rozwoju edukacji morskiej w województwie pomorskim. Uczestniczyli w nim: Janusz Goliński – wójt Gminy Cedry Wielkie, Janusz Frąckowiak – trener i instruktor żeglarstwa w Sekcji Wyczynowej Yacht Clubu Rewa, Bogusław Witkowski – prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego, Małgorzata Bukowska-Ulatowska – konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i dyrektor Szkoły Podstawowej w Łebie Maciej Barański.

– Czasem bardzo trudno przekonać nauczycieli w tej, czy innej szkole do udziału w programie edukacji morskiej, do tego, by stali się jego koordynatorami w swoich placówkach – mówił dyrektor Barański. – Uważam, że najłatwiej zrobić to w warunkach pozaszkolnych, podczas spotkania w terenie, na jachcie, podczas zlotów, biwaków, a nie na radzie pedagogicznej w murach szkolnych. A jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy na zakup sprzętu, to niezbędna jest pomoc lokalnego samorządu, którego do tej formy edukacji trzeba przekonać.

Wśród podmiotów aktywnie realizujących Pomorski Program Edukacji Morskiej jest m.in. Pomorski Związek Żeglarski, który działania edukacyjne wśród młodzieży realizuje od dawna.

– Chętnie wspieramy inicjatywy zmierzające do rozwoju żeglarstwa na Pomorzu – mówił prezes PoZŻ Bogusław Witkowski. – Przykładem może być marina w Wiślince na terenie gminy Pruszcz Gdański. Przygotowaliśmy żeglarzy z Wiślinki do nowej roli organizatorów życia żeglarskiego, ponieważ na miejscu brakowało osób, które byłyby w stanie zająć się prowadzeniem działalności tej mariny. Z kolei nasza Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej prowadzi zajęcia żeglarskie dla uczniów Gimnazjum nr 11 i Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni. Organizujemy tym dzieciom zajęcia zarówno na lądzie, jak i na jachtach. PoZŻ dysponuje symulatorem żeglarskim, na którym dzieci mogą stawiać pierwsze „kroki” w żeglarstwie, zanim jeszcze wsiądą na prawdziwą łódkę i ruszą na wodę. A jeśli chodzi o szanse i zagrożenia dla edukacji morskiej, to moim zdaniem niezbędne jest zapewnienie możliwości nie tylko szkolenia sportowego, ale i żeglarskiego, w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, na morzu. Nie każdy ma przecież możliwość kontynuowania kariery sportowej przez kolejne lata po ukończeniu szkoły podstawowej. Z naszej strony chętnie wesprzemy wszystkich, którzy opracują dobrze przygotowane programy długoterminowe.

Co myślisz o tym artykule?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ