< Powrót
10
kwietnia 2018
Tekst:
Andrzej Szrubkowski
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann
Pucharu Bałtyku
Rywalizacja podczas ubiegłorocznego Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta.

Jest kalendarz Pucharu Bałtyku Południowego 2018

Obradująca w sobotę, 7 kwietnia Konferencja Pucharu Bałtyku Południowego za najważniejsze, po pięciu sezonach cyklu regat PBP, uznała przywrócenie właściwego pojmowania zasad żeglarskiej rywalizacji, w tym poszanowania obowiązujących przepisów. Ustalono regulamin, kalendarz i zmiany w 2018 r. 

Przedstawiciele regionów, poza nieobecnym z Zachodniopomorskiego, zobowiązali się wskazywać organizatorom regat na konieczność przestrzegania obowiązujących procedur oraz przepisów formuł pomiarowych, a także pamiętania o wyposażeniu zapewniającym bezpieczeństwo żeglugi.

Rozumiejąc konieczność  szybkiego i rzetelnego informowania o bieżącej klasyfikacji cyklu, dokonano zmiany terminu składania sprawozdań z regat z dotychczasowych 14, do 4 dni. Ma to umożliwić klasyfikowanym załogom odpowiedni poziom planowania strategii i taktyki w rywalizacji.

Obowiązkowe będzie tworzenie ostatecznej listy startowej do godz. 22, w przeddzień pierwszego wyścigu. A także odbycie przedstartowej inspekcji pomiarowej i technicznej, na przeprowadzenie której organizator musi wyznaczyć czas przed rejestracją zgłoszenia jachtu (wpisanie na listę startową).

Sygnalizowane powyżej zmiany znajdą się w Zawiadomieniach o Regatach, a wcześniej zostaną opublikowane w szczegółowej informacji o zakresie wprowadzanych zmian. Nastąpi to po zatwierdzeniu i ogłoszeniu przez Zarząd PZŻ zarządzenia o organizacji regat jachtów morskich.

Na zakończenie obrad zatwierdzono dokumentację PBP:

Regulamin PBP 2018

Kalendarz regat PBP 2018

Formularze zgłoszenia regat i sprawozdania z regat

Więcej – na stronie Pucharu Bałtyku Południowego.

Członkowie Konferencji Pucharu Bałtyku Południowego życzą wszystkim załogom zamierzających startować w cyklu regat PBP, wielu sukcesów, a głównie zadowolenia z uczestniczenia w sportowej rywalizacji.

PODZIEL SIĘ OPINIĄ