< Powrót
15
października 2020
Tekst:
Marek Słodownik
Zdjęcie:
Marek Słodownik
„Bałtyk”

Rok Prasy Morskiej: „Bałtyk” 1936

Skromne pismo o zasięgu lokalnym wydawane w Gdyni w 1936 roku pozostało tytułem o najkrótszym rynkowym życiorysie w okresie XX-lecia międzywojennego.

Pierwszy numer „Bałtyku” wydano 18 czerwca. Za tytułem stała nieliczna redakcja stworzona przez Bronisławę Librachtową. Pismo nasze będzie się starać uzupełnić lukę istniejącą w prasie wybrzeża. Handel morski oraz żegluga to dwa działy, którym w pierwszym rzędzie Wydawnictwo udzieli swych łamów. „Bałtyk” w stolicy morskiej – Gdyni – służyć będzie sprawom morza i marynarki handlowej” ( Redakcja, bez tytułu, „Bałtyk” nr 1/1936, str. 1).

Okładka czasopisma „Bałtyk” z 18 czerwca 1936 roku.

Szeroko zakrojone plany wydawnicze musiały mieć oparcie w silnej redakcji i licznym gronie współpracowników, „Bałtyk” jednak nie miał żadnego z tych atutów. W cenie 50 groszy czytelnik otrzymywał 20-kolumnowe czarno-białe, bogato ilustrowane pismo poruszające tematykę morską w szerokim rozumieniu. Dwuszpaltowe łamanie, wyraźne tytuły, czytelna czcionka i przejrzysty układ graficzny sprawiły, że tytuł był atrakcyjny graficznie. Okładki drukowane na grubym papierze pozostawały niezmienne – fotografia prezentowała statek w doku stoczniowym.

W „Bałtyku” dominowały informacje o charakterze newsowym, ale na łamach pisma często bardzo się one rozrastały. Tekst o powstaniu gdyńskiego oddziału Oficerskiego Yacht Klubu nabrał charakteru nieco publicystycznego, ponadto wiele miejsca zajmowała tematyka kulturalna, wiersze i opowiadania. Całość nie układała się w sposób klarowny, często niektóre materiały sprawiały wrażenie, że znalazły się na kolumnach przez zupełny przypadek. Dlatego zdarzało się, że publikowano informacje mało istotne, pomijając wydarzenia ważne z punktu widzenia miasta i regionu.

Okładka czasopisma „Bałtyk” z 29 czerwca 1936 roku.

Pismo nawiązywało w jakiejś mierze do „Latarni Morskiej” ukazującej się w Gdyni w latach 1934-35, ale prezentowało się mniej atrakcyjnie, jako periodyk drukowany bez koloru, o znacznie skromniejszej szacie graficznej i dość przypadkowej zawartości. „Bałtyk” nie cieszył się dużym powodzeniem wśród czytelników, ponieważ był bardzo lokalny w treści, rozprowadzany tylko na Wybrzeżu, a poruszaną w nim tematykę znajdowano w innych pismach, prezentowaną znacznie szybciej, pełniej i na wyższym poziomie merytorycznym.

Słabą stroną pisma były ilustracje, bardzo przypadkowe, nie korespondujące z tekstami, pozbawione walorów artystycznych, a często także – informacyjnych. Pismo od początku miało kłopoty ze sprzedażą egzemplarzową i prenumeratą. Zniknęło z rynku po wydaniu zaledwie dwóch numerów.

Rok Prasy Morskiej to akcja mająca na celu uczczenie 100. rocznicy wydania pierwszego polskiego czasopisma morskiego. Jej celem jest przybliżenie zagadnień związanych z czasopiśmiennictwem morskim w odrodzonej Polsce i pokazanie współczesnemu czytelnikowi wybranych tytułów prasowych o tematyce morskiej i żeglarskiej. Pomysłodawcą akcji jest red. Marek Słodownik.

Organizator: wodnapolska.pl. Oficjalny Partner: Henri Lloyd Polska. Współorganizatorzy: żeglarski.info, tawernaskipperow.pl, zeszytyzeglarskie.pl, zeglujmyrazem.com, sailbook.pl, periplus.pl, port21.pl, polskieszlakiwodne.pl, marynistyka.pl, portalzeglarski.com, dobrewiatry.pl, ktz.pttk.pl, hermandaddelacosta.pl, lmir.pl, Komisja Kultury, Historii i Odznaczeń PZŻ.

 

PODZIEL SIĘ OPINIĄ