< Powrót
22
kwietnia 2017
Tekst:
Jędrzej Szerle
Zdjęcie:
Jędrzej Szerle

Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy PZŻ – relacja minuta po minucie

Kto zostanie nowym prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego? Jaki będzie skład nowego Zarządu? W którym kierunku pójdzie Związek? Odpowiedzi poznamy na Sejmiku Sprawozdawczo-Wyborczym PZŻ w Warszawie 23 kwietnia.

18.53 – XLIX Sprawozdawczo-Wyborczy Sejmik PZŻ został zamknięty. Niebawem na naszym portalu opublikujemy podsumowanie obrad.

18.52 – Słowo końcowe wygłasza Tomasz Chamera. Deklaruje, że zrezygnuje oczywiście z funkcji dyrektora sportowego. Dziękuje też prezydium za sprawne poprowadzenie obrad.

18.51 – Delegaci skierowali zgłoszone wnioski do szczegółowego rozpatrzenia przez Zarząd PZŻ.

18.47 – Komisja Wniosków i Uchwał przedstawia zgłoszone wnioski.

18.41 – Uchwała została podjęta.

18.39 – Delegaci przystępują do głosowania nad uchwałą w sprawie pokrycia przewidywanej straty netto w 2017 roku w wysokości do 850 000 zł z kapitału własnego Związku.

18.36 – Delegaci odrzucili odmowną decyzję poprzedniego Zarządu w sprawie podwyższenia stawek sędziowskich. Zarząd został zobowiązany do zatwierdzenia nowych stawek, które zaproponowane zostały przez Kolegium Sędziów.

18.23 – Ewa Jodłowska, przewodnicząca Kolegium Sędziów, postuluje podwyższenie stawek sędziowskich.

18.22 – Delegaci przyjęli uchwałę o modyfikacji nazwy odznaczenia PZŻ. Od teraz jest to odznaka „Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego”. 

18.09 – Delegaci dyskutują nad uchwałą w sprawie uszczuplenia majątku Związku w celu pokrycia planowanego deficytu.

17.54 – Ustalono, że po zakończeniu obrad sejmikowych nowowybrane władze spotkają się i pokrótce omówią najbliższe plany.

17.54 – Wybrano członków Komisji Statutowej. Są nimi: Jakub Derech-Krzycki – 55 głosów, Leszek Kacprzyk – 49 głosów, Maksymilian Paśko – 46 głosów, Tomasz Przeciechowski – 42 głosy i Andrzej Mielicki – 36 głosów. Uchwała w tej sprawie została przyjęta.

17.46 – Delegaci rozpoczęli głosowanie.

17.44 – Tomasz Chamera rekomenduje Andrzeja Mielickiego, Leszka Kacprzyka, Tomasza Przeciechowskiego, Jakuba Derech-Krzyckiego i Maksymiliana Paśko.

17.40 – Kandydaci do Komisja Statutowej: Andrzej Mielicki, Janusz Borówka, Leszek Kacprzyk, Tomasz Przeciechowski, Magdalena Kaczorowska, Jakub Derech-Krzycki, Romuald Czapliński, Andrzej Weber, Maksymilian Paśko, Roman Bielicki.

17.39 – Uchwała została przyjęta.

17.37 – Lista wyborcza do Sądu Związkowego: Andrzej Pacanowski, Sławomir Kaczmarek, Marian Piecha, Borysław Szlanta, Andrzej Zapart, Zbigniew Studziński, Andrzej Weber, Jan Wątrobiński i Krzysztof Kranciszewski. Ponieważ jest dziewięciu kandydatów na dziewięć miejsc, to odbędzie się jedno głosowanie na całą listę.

17.33 – Skład Komisji Rewizyjnej: Adam Szkaradek – 35 głosów, Andrzej Borowy – 32 głosy, Stanisław Kalinowski – 32 głosy, Maciej Leśny – 32 głosy, Zbigniew Kosiorowski – 29 głosów, Jarosław Kukliński 27 głosów i Piotr Dwórzynik – 26 głosów. Uchwała o powołaniu Komisji Rewizyjnej w tym składzie została podjęta.

17.30 – Delegaci zakończyli głosowanie nad wyborem składu Komisji Rewizyjnej.

17.20 – Delegaci przystępują do wyboru siedmiu z czternastu kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

17.13 – Komisja mandatowo-wyborcza przedstawiła kandydatów do Komisji Rewizyjnej: Jarosława Kuklińskiego, Romana Latanowicza, Adama Szkaradka, Stanisława Kalinowskiego, Zbigniewa Kosiorowskiego, Dariusza Zubera, Andrzeja Borowego, Marcina Kasierskiego, Stanisława Ariana, Piotra Dwórznika, Andrzeja Marka Kwapiszewskiego, Patryka Romanowskiego, Marka Klebana i Macieja Leśnego.

17.08 – Delegaci głosują nad uchwalą w sprawie wyboru Zarządu. Oczywiście uchwała została przyjęta z 78 głosami poparcia.

17.06 – Ośmiu nowych członków Zarządu: Tomasz Adamczyk – 63 głosy, Marian Krupa – 58 głosów, Zbigniew Jagniątkowski – 54 głosy, Wiktor Wróblewski – 47 głosów, Ryszard Błacha – 46 głosów, Sebastian Wójcikowski – 44 głosy, Radosław Śląski – 37 głosów, Janusz Marek Taber – 36 głosów.

17.01 – Delegaci zakończyli głosowanie. Zaraz poznamy wyniki.

16.50 – Delegaci przystąpili do głosowania nad poszczególnymi kandydatami do Zarządu.

16.46 – Każdy delegat może oddać osiem głosów. 

16.44 – Tomasz Chamera rekomenduje Mariana Krupę, Sebastiana Wójcikowskiego, Tomasza Adamczyka, Zbigniewa Jagniątkowskiego, Wiktora Wróblewskiego, Janusza Marka Tabera, Ryszarda Błachę i Radosława Śląskiego. 

16.41 – Kandydatami na osiem pozostałych miejsc w Zarządzie są: Leopold Naskręt, Sebastian Wójcikowski, Krzysztof Bobrowicz, Zbigniew Jagniątkowski, Wiktor Wróblewski, Tadeusz Walter, Radosław Śląski, Marian Krupa, Kazimierz Izdebski, Jerzy Jodłowski, Jan Kurowicki, Marek Kleban, Maciej Leśny, Patryk Romanowski, Tomasz Adamczyk, Janusz Marek Taber, Ryszard Błacha i Konrad Berezowski.

16.38 – Wybrano już prezesa, czterech wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika. Czas na wybór pozostałych ośmiu członków Zarządu.

16.35 – Jacek Pietraszkiewicz skarbnikiem PZŻ – 79 głosów na tak, 7 na nie, 3 wstrzymujące się.

16.34 – Delegaci zaczynają głosować nad skarbnikiem. Jedynym kandydatem jest Jacek Pietraszkiewicz.

16.34 – Nowym-starym sekretarzem generalnym PZŻ został Zbigniew Stosio. Otrzymał 82 głosy.

16.32 – Czas na głosowanie na sekretarza generalnego – najpierw na Tomasza Patyrę, potem na Zbigniewa Stosio.

16.31 – Bogusław Witkowski nowym wiceprezesem ds. morskich – 81 delegatów na tak, 8 na nie, 1 się wstrzymał.

16.30 – Jarosław Bazylko nowym wiceprezesem ds. śródlądowych. Dostał 47 głosów. 

16.27 – Drugie głosowanie nad wiceprezesem ds. śródlądowych bo nikt nie dostał więcej niż 50 proc. 

16.23 – Głosowanie nad kandydaturą Katarzyny Domańskiej na wiceprezesa ds. szkolenia – 82 na tak, 9 na nie, 2 się wstrzymało.

16.22 – Głosowanie nad kandydaturę Mateusza Kusznierewicza na wiceprezesa ds. sportu – 72 na tak, 20 na nie. Nikt się nie wstrzymał.

16.20 – Sławomir Kalinowski wycofał swoją kandydaturę na funkcję sekretarza generalnego.

16.19 – Tomasz Chamera rekomenduje Zbigniewa Stosio na stanowisko sekretarza generalnego i Jacka Pietraszkiewicza na stanowisko skarbnika.

16.17 – Jedynym zgłoszonym kandydatem na skarbnika jest Jacek Pietraszkiewicz.

16.16 – Kandydatami na sekretarza generalnego są Tomasz Patyra, Zbigniew Stosio i Sławomir Kalinowski.

16.14 – Oprócz nich na stanowisko wiceprezesa ds. śródlądowych zgłoszony został Jarosław Bazylko.

16.11 – Czas na wybór wiceprezesów. Tomasz Chamera rekomenduje na wiceprezesa ds. morskich Bogusława Witkowskiego, ds. szkolenia Katarzynę Domańską, ds. sportu Mateusza Kusznierewicza, ds. śródlądowych Tadeusza Gospodarczyka.

16.06 – Czas na decyzję, ilu członków Zarządu może być zatrudnionych w Związku na etat. Będzie to wciąż jedna osoba.

16.04 – Czas na ustalenie liczebności Komisji Rewizyjnej, Sądu Związkowego i Komisji Statutowej. Delegaci zadecydowali, że będzie to odpowiednio siedem osób, dziewięć osób i pięć osób. 

15.58 – Delegaci zadecydowali, że Zarząd będzie liczył piętnaście osób, w tym czterech wiceprezesów.

15.50 – Tomasz Chamera: Zarząd powinna liczyć piętnastu członków, a wiceprezesów powinno być czterech.

15.49 – Koniec przerwy. Delegaci będą teraz decydować o liczbie wiceprezesów (od dwóch do czterech) i członków Zarządu (od siedmiu do piętnastu).

14.57 – Zwycięzca. Gratulujemy!

015 Sejmik PZZ 24 04 2017 Jedrzej Szerle

14.54 – Delegaci mają teraz czas na półgodzinną przerwę na lunch. Po niej wznowimy relację. 

14.53 – Tomasz Chamera: Dziękuję Wiesławowi Kaczmarkowi za dotychczasową działalność, a delegatom za okazane zaufanie.

14.50 – Tomasz Chamera – 56 głosów. Wiesław Kaczmarek – 36. Tomasz Chamera nowym prezesem PZŻ.

14.49 – Zakończono głosowanie. Protokół z głosowania idzie do komisji skrutacyjnej.

14.48 – Pierwsze głosowanie się odbyło. Teraz czas na drugie.

14.47 – Delegaci przystępują do głosowania. Najpierw na Tomasza Chamerą, a w drugim głosowaniu na Wiesława Kaczmarka.

14.44 – Zaraz głosowanie. Każdy delegat będzie głosował najpierw na pierwszego, a potem na drugiego kandydata. Głos „na tak” można dać tylko jednemu kandydatowi.

14.43 – Wiesław Kaczmarek zakończył swoje wystąpienie.

14.29 – Wiesław Kaczmarek: Moim kandydatem na wiceprezesa ds. sportu jest prof. Jarosław Jaszczur-Nowicki. 

14.24 – Wiesław Kaczmarek: Nie stać nas na siedzibę na Stadionie Narodowym. Możliwe, że będziemy musieli ją zmienić.

14.23 – Wiesław Kaczmarek: Kandyduję, bo chciałbym rozpoczęte projekty dobrze zakończyć.

014 Sejmik PZZ 24 04 2017 Jedrzej Szerle013 Sejmik PZZ 24 04 2017 Jedrzej Szerle

14.18 – Teraz czas na wystąpienie Wiesława Kaczmarka. Bez prezentacji.

14.17 – Tomasz Chamera kończy swoje wystąpienie: Obierzmy razem kurs na rozwój polskiego żeglarstwa.

14.14 – Kto zajmie się sportem u Tomasza Chamery? Karol Jabłoński, Paweł Kowalski, Mateusz Kusznierewicz i Dominik Życki.

14.12 – Tomasz Chamera mówi o celach oraz środkach do ich realizacji. Podczas prezentacji kilkakrotnie pojawiają się oklaski.

14.04 – Tomasz Chamera podsumowuje swoją aktywność w World Sailing i EUROSAF. Teraz czas na przedstawienie programu. Kandydat podkreśla, że jest on efektem rozmów ze środowiskiem.

14.01 – Tomasz Chamera przedstawia swoją karierę żeglarską. Rozpoczyna od doświadczeń zawodniczych w Yacht Klubie Stal Gdynia i MKŻ Arka Gdynia, potem przechodzi do pracy w Polskim Związku Żeglarskim.

012 Sejmik PZZ 24 04 2017 Jedrzej Szerle011 Sejmik PZZ 24 04 2017 Jedrzej Szerle

13.53 – Czas na prezentacje kandydatur – każdy ma 15 minut. Zgodnie z porządkiem alfabetycznym rozpoczyna Tomasz Chamera.

13.51 – Przewodniczący komisji mandatowo-wyborczej poinformował, że zgłoszonych jest dwóch kandydatów na prezesa PZŻ – Tomasz Chamera i Wiesław Kaczmarek.

13.50 – Głosowanie nad absolutorium dla członków Zarządu XXXVII kadencji. 68 delegatów za, 10 przeciw, 16 wstrzymało się.

13.48 – Delegaci przyjęli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Polskiego Związku Żeglarskiego.

13.45 – Dyskusja nad sprawozdaniami została zamknięta.

13.30 – Zbigniew Zalewski: Problem Trzebieży jest skomplikowany, ale ktoś doprowadził do tej sytuacji przez ostatnie lata.

13.27 – Ostatnie dwa głosy w dyskusji po sprawozdaniach.

12.57 – Jacek Pietraszkiewicz zabrał głos w sprawie polityki finansowej PZŻ: Związek idzie w kierunku bankowości, a nie związku sportowego. Nie wiemy, na jakich warunkach udzielane są pożyczki.

12.49 – Rozpoczyna się dyskusja nad sprawozdaniami. Piotr Gulczyński podejmuje temat kontynuacji programu edukacji żeglarskiej Energa Sailing.

12.46 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZŻ Adam Szkaradek przedstawia jej sprawozdanie.

12.41 – Teraz chwila dla Andrzeja Webera, przewodniczącego Sądu Związkowego. 

12.40 – Wiesław Kaczmarek zakończył wystąpienie. Trwało ponad półtorej godziny.

12.34 – Prezes PZŻ przedstawia projekt budżetu na 2017 rok.

12.23 – Wystąpienie Wiesława Kaczmarka powoli dobiega końca. Omawia on teraz wykonanie budżetu PZŻ na 2016 rok.

12.07 – Prezes PZŻ omawia inne inwestycje Związku – Trzebież i Mikołajki.

11.58 – Wiesław Kaczmarek: Pozytywnie zakończono negocjacje z BGK w sprawie finansowania budowy Nowej Mariny Gdynia.

11.53 – Wiesław Kaczmarek omówił sytuację E-PZŻ i portalu sailing.org.pl. Zarząd podjął decyzję o sprzedaży E-PZŻ. Następnym tematem jest Nowa Marina Gdynia.

11.31 – Pomorscy delegaci na Sejmik PZŻ. W środku Bogusław Witkowski, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego.

009 Sejmik PZZ 24 04 2017 Jedrzej Szerle

11.21 – Wiesław Kaczmarek podsumowuje dokonania sportowe polskich żeglarzy w trakcie ostatniej kadencji – zdobyliśmy 117 medali mistrzostw świata i Europy.

11.05 – Wiesław Kaczmarek przedstawia sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Żeglarskiego za 2016 rok.

10.59 – Trwa przyznawanie medali „Za szczególne zasługi dla żeglarstwa polskiego”.

10.54 – Komisja mandatowo-wyborcza ogłosiła, że na sali jest 93 delegatów i potwierdziła legalność obrad.

10.53 – Delegaci przyjęli kandydatury na członków honorowych. Na sali jest również Mateusz Kusznierewicz, mistrz olimpijski w klasie Finn z 1996 roku.

008 Sejmik PZZ 24 04 2017 Jedrzej Szerle

10.45 – Komisje pracują, a Janusz Szlachetko przedstawia kandydatów do otrzymania godności honorowego członka PZŻ – Zbigniewa Stosio, obecnego sekretarza generalnego Związku, oraz Zbigniewa Zalewskiego, prezesa Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

10.40 – Trwają wystąpienia gości. Rafał Klepacz ze Związku Harcerstwa Polskiego przypomina o jubileuszu stulecia harcerskiego ruchu wodnego.

10.36 – Delegaci przyjęli porządek obrad. A na sali, oprócz nich, jest również kilkudziesięciu gości – przedstawicieli organizacji wodniackich, dziennikarzy i przyjaciół żeglarstwa. 

007 Sejmik PZZ 24 04 2017 Jedrzej Szerle

10.28 – W skład komisji mandatowo-wyborczej weszli: Wiktor Głowacki, Andrzej Mielicki i Andrzej Radomiński, skrutacyjnej: Antoni Blikesz, Radosław Stachurski i Leszek Batko, wniosków i uchwał: Janusz Szlachetko, Filip Lipski, Władysław Dąbrowski, Tadeusz Gospodarczyk i Zbigniew Tarała.

10.22 – Według planów Sejmik potrwa do godziny 18.15. Teraz delegaci wybierają członków komisji – mandatowo-wyborczej, skrutacyjnej oraz wniosków i uchwał.

10.18 – Sejmik wybiera Prezydium – przewodniczącego, dwóch asesorów i sekretarza.

10.15 – Na sali jest obecnych 92 delegatów. Rozpoczął się XLIX Sprawozdawczo-Wyborczy Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego.

005 Sejmik PZZ 24 04 2017 Jedrzej Szerle

10.07 – Delegaci schodzą się z kuluarów, a przedstawiciel firmy zarządzającej systemem do głosowania wyjaśnia jego działanie.

10.05 – Delegaci są już proszeni do zajmowania miejsc.

10.04 – Na sali jest obecnych dopiero 86 z 98 delegatów, choć już wybiła godzina 10.

9.46 – Na miejscu są już Wiesław Kaczmarek, obecny prezes PZŻ i kandydujący na to stanowisko Tomasz Chamera.  

004 Sejmik PZZ 24 04 2017 Jedrzej Szerle003 Sejmik PZZ 24 04 2017 Jedrzej Szerle

9.33 – Delegaci powoli zbierają się na sali.

002 Sejmik PZZ 24 04 2017 Jedrzej Szerle

8.53 – Sala w warszawskim Centrum Olimpijskim przygotowana na przybycie pierwszych delegatów.

001 Sejmik PZZ 24 04 2017 Jedrzej Szerle

PODZIEL SIĘ OPINIĄ