< Powrót
24
lipca 2014
Tekst:
Jędrzej Szerle
Zdjęcie:
Jędrzej Szerle

Słownik Biograficzny Żeglarzy Pomorskich – Stanisław Jurzyk

Stanisław Kazimierz Jurzyk, urodzony 1 września 1930 roku w Pobratynach – kapitan jachtowy i żeglugi wielkiej, działacz Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica” w Gdyni i Yacht Klubu Polski Gdynia.

Stanisław Kazimierz Jurzyk urodził się 1 września 1930 roku w Pobratynach, powiat Węgrów. Do 1939 roku mieszkał w Kielcach, a po wybuchu wojny przeniósł się z rodziną do Siedlec. Jego ojciec Stanisław, przedwojenny policjant, był żołnierzem Armii Krajowej pod dowództwem Czesława Dylewicza, pseudonim „Krukowski”. Stanisław Jurzyk naukę żeglarstwa rozpoczął w 1948 roku na Zalewie Szczecińskim, w związku z pracą w Przedsiębiorstwie Robót Czerpanych i Podwodnych w Trzebieży. Podczas nauki w szkole oficerskiej odbył rejs jako sternik z Gdańska do Warszawy na szalupie. Jako oficer w Marynarce Wojennej pływał w Morskim Ośrodku Sportów Wodnych Marynarki Wojennej, a po założeniu w 1958 roku Jacht Klubu Morskiego „Kotwica” wstąpił do niego, będąc przez pewien czas wicekomandorem i członkiem Zarządu. Jako pracownik Polskich Linii Oceanicznych Stanisław Jurzyk został 29 lutego 1976 roku komandorem Yacht Klubu Polski Gdynia, z którym przedsiębiorstwo było związane umową patronacką. Pełnił on tę funkcję do 16 kwietnia 1978 roku; otrzymał on wówczas także tytuł Honorowego Członka YKP. W późniejszym okresie pełnił także inne funkcje w tym klubie, m.in. należąc do sądu koleżeńskiego.

Stanisław Kazimierz Jurzyk 23 czerwca 1958 roku otrzymał patent jachtowego kapitana morskiego. Podczas służby w Marynarce Wojennej pływał na szkolnym żaglowcu „Iskra”, a później na jachtach „Kapitan” i „Hetman”, należących do Jacht Klubu Morskiego „Kotwica”. Brał udział w licznych regatach i rejsach, w tym do NRD i Finlandii. Brał także udział w organizacji regat Finn Gold Cup. W latach 80. był kapitanem żaglowca „Oceania”, należącego do Polskiej Akademii Nauk, w rejsach na Spitsbergen.

Stanisław Jurzyk z tytułem magistra ukończył Transport Morski na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie. Posiada stopień komandora podporucznika rezerwy, zdobyty podczas służby w Marynarce Wojennej. Od lat 70. pracował w Polskich Liniach Oceanicznych, w tym jako kapitan żeglugi wielkiej. Został też uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. honorową odznaką Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego w 1964 roku, srebrną odznaką Zasłużonego Pracownika Morza w 1976 roku i honorową odznaką Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego za szczególne zasługi dla rozwoju żeglarstwa na Pomorzu w 2009 roku.

Stanisław Jurzyk zmarł w niedzielę 18 kwietnia 2021 roku.

Zapraszamy do posłuchania opowieści Stanisława Jurzyka o rejsach na „Oceanii” na Spitsbergen i zbombardowaniu polskiego statku „Józef Conrad” podczas wojny w Wietnamie.

Co myślisz o tym artykule?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ