< Powrót
27
lutego 2018
Tekst:
Wiesław Seidler/mat. prasowe PZŻ
Zdjęcie:
PZŻ
Trzebież - prace modernizacyjne

Trzebież – jest zielone światło

Nie tylko zachodniopomorskie, ale i całe krajowe środowisko żeglarskie czeka na pozytywne efekty działania powołanej przez PZŻ i ZOZŻ specjalnej Fundacji Port Jachtowy Trzebież, której celem jest „uratowanie” i modernizacja kultowej kiedyś „żeglarskiej szkoły trzebieskiej”, czyli byłego COŻ PZŻ w Trzebieży.

Przetarg na wykonanie prac modernizacyjnych wygrał Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych Andrzeja Kocewicza, firma znana jako wieloletni dzierżawca Mariny Camping PTTK nad jeziorem Dąbie.  Prace w Trzebieży rozpoczęły się 22 lutego.

– Mamy kolejne efekty działalności PZŻ i Fundacji Port Jachtowy Trzebież – poinformował na swojej stronie internetowej PZŻ. Trzymamy się harmonogramu działań i po podpisaniu umowy z generalnym wykonawcą prac modernizacyjnych, które miało miejsce 19 stycznia 2018 roku, prowadzimy kolejne planowane działania.

Najpierw wykonane będzie pogłębienie całego basenu jachtowego do 2,5 m, a w części dla większych jednostek do 3,5 m. Później nastąpi rozbiórka pirsu. Wstępnie inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2018 r. Prace postępują i odbudowa kultowej mariny oraz ośrodka szkoleniowego jest coraz bliższa realizacji.

– Port jachtowy Trzebież, jako składnik majątku PZŻ, musi odbudować swój mocno nadszarpnięty w ostatnich kilkunastu latach wizerunek – powiedział prezes PŻŻ Tomasz Chamera. – Modernizacja obiektu stanowi jeden z najważniejszych punktów na liście priorytetów naszej działalności. Obraliśmy kurs na rozwój polskiego żeglarstwa i nie zamierzamy z tego kursu zbaczać.

Przypomnijmy, że projekt realizowany jest w oparciu o środki UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, przy znacznym udziale finansowym PZŻ, a w zakresie budowy ogrodzenia portu i części oświetlenia zewnętrznego inwestycja będzie prowadzona także we współpracy z władzami gminy Police. Realizacja projektu pozwoli na konsolidację mariny w Trzebieży z Zachodniopomorskim Szlakiem Żeglarskim. Rozwiązania technologiczne zastosowane przy realizacji projektu promują najlepsze, sprawdzone wzorce oraz spełniają wymogi wynikające z obowiązujących polskich i europejskich norm i przepisów ochrony środowiska. Projekt zakłada ponadto zastosowanie technologii i urządzeń spełniających normy ekologiczne Unii Europejskiej.

Według wstępnych założeń, w ramach projektu planowane jest do końca roku wykonanie następujących prac:

– budowa ogrodzenia i oświetlenia terenu, budowa altany dla żeglarzy
– modernizacja budynku administracyjno-socjalnego
– pogłębianie basenów jachtowych
– modernizacja nabrzeża północnego i zachodniego
– budowa pomostu osłonowego i pomostów pływających
– wyposażenie nabrzeży w punkty poboru wody pitnej i energii elektrycznej wraz z
oświetleniem pomostów
– utwardzenie placu do zimowania jachtów
– budowa punktu odbioru ścieków i wód zaolejonych ze zbiornikiem na wodę
– stanowisko mycia jachtów z odwodnieniem i separatorem
– modernizacja układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonanie nowego przyłącza wodociągowego.

PODZIEL SIĘ OPINIĄ