< Powrót
6
listopada 2018
Tekst:
lwn
Zdjęcie:
Leopold Naskręt
Komisji Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego
W przerwie obrad KS PZŻ, od lewej: Katarzyna Domańska, Michał Szatanek, Patryk Romanowski, Jakub Gładysz i Paweł Czuba.

Ustalenia Komisji Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego

W Rynie na Mazurach, w stanicy żeglarskiej „Bocianie Gniazdo” odbyło się trzydniowe (2-4 listopada) posiedzenie Komisji Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego.

W spotkaniu uczestniczyli Katarzyna Domańska (Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski), Paweł Czuba (Krakowski Okręgowy Związek Żeglarski), Michał Szatanek i dokooptowany podczas narady do zespołu, Jakub Gładysz (obaj Radomski Okręgowy Związek Żeglarski) oraz Patryk Romanowski (Płocki Okręgowy Związek Żeglarski). Pomorski Związek Żeglarski reprezentował członek KS PZŻ, kpt. Leopold Naskręt – sekretarz Pomorskiego Związku Żeglarskiego.

Podczas obrad prowadzonych przez wiceprezes PZŻ Katarzynę Domańską, oprócz bieżących zagadnień związanych z modyfikacją regulaminów przyznawania licencji ośrodkom szkoleniowym, procedurą weryfikacji dokumentów stażowych załączanych do wniosku o wydanie patentu kapitana jachtowego, omawiano problematykę zdobywania patentów żeglarskich i instruktorskich, w odniesieniu do aktualnej sytuacji prawnej.

Członkowie KS szczegółowo przeanalizowali program kształcenia instruktorów PZŻ oraz stopnie instruktorskie w świetle przepisów państwowych, aktualnie prowadzonych prac przez PZŻ i Instytut Badan Edukacyjnych dotyczących Polskiej Ramy Kwalifikacji i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w wyniku czego przyjęto wiele postulatów i propozycji zmian w obowiązującym Systemie Szkolenia Instruktorów Związku.

Został uaktualniony i poprawiony System Szkolenia Żeglarskiego PZŻ oraz zweryfikowana i uzupełniona baza pytań egzaminacyjnych na patent żeglarza jachtowego i jachtowego sternika morskiego.

Zadaniem postawionym Komisji Szkolenia przez Zarząd PZŻ było opracowanie założeń do planów eksploatacyjnych flagowego żaglowca PZŻ, oczekującego na remont jachtu „Kapitan Głowacki” oraz założeń organizacyjnych i programowych dla będącego w końcowej fazie remontu, ośrodka żeglarskiego w Trzebieży.

W roku 2019, Komisja Szkolenia zaplanowała centralne kursy na stopnie instruktorskie w terminie wiosennym (27 kwietnia – 4 maja) i jesiennym (21–29 września) w Rynie, Warszawie i Tarnowie.

Opracowane materiały, wnioski i propozycje zmian zostaną przedstawione na ogólnopolskiej konferencji instruktorów PZŻ, w dniach 11-13 stycznia 2019 r.

PODZIEL SIĘ OPINIĄ