< Powrót
5
kwietnia 2022
Tekst:
Andrzej Szrubkowski
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann
Konferencji

Ustalenia Konferencji Pucharu Bałtyku Południowego

Przedstawiciele członków Konferencji Pucharu Bałtyku Południowego spotkali się w sobotę 2 kwietnia w siedzibie Pomorskiego Związku Żeglarskiego w Gdyni. Obecni byli reprezentanci Elbląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, Pomorskiego Związku Żeglarskiego i Gdańskiej Federacji Żeglarskiej.

Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski nie był obecny na spotkaniu. Przyczyną zapewne stała się rezygnacja złożona w ostatnich dniach marca przez dotychczasowego przedstawiciela ZOZŻ.  Przybyli także zaproszeni goście z pomorskiego środowiska sędziów żeglarskich.

W pierwszej kolejności podjęto próbę uaktualnienia Regulaminu Pucharu Bałtyku Południowego. Okazało się to niezwykle trudne, z uwagi na istotne rozbieżności w odniesieniu do treści preambuły, która w dotychczasowej wersji zawierała informację, iż jednym z członków założycieli Pucharu Bałtyku Południowego była Kaliningradzka Federacja Żeglarska. Istota rozbieżności dotyczyła podejścia do kwestii zaprzeczenia udziału rosyjskiej organizacji w powstaniu cyklu regatowego i wcześniejszej współpracy.

W konsekwencji ustalenia telefoniczne i korespondencyjne z 4 kwietnia zaowocowały decyzją o usunięciu całości preambuły z tekstu Regulaminu PBP 2022. Uwzględniono też pozostałe zmiany, dyskutowane wcześniej w formie kolejnych projektów.

Brak osoby reprezentującej region zachodniopomorski zmusił obradujących do podjęcia decyzji o prolongowania terminu ogłoszenia ostatecznej wersji Kalendarza cyklu regat PBP 2022, do czasu nawiązania kontaktu z poszczególnymi organizatorami regat zachodniopomorskich i poczynieniu we współpracy z nimi stosownych ustaleń przez Biuro PBP.

Zastosowana procedura daje możliwość bezpośredniego wnioskowania przez Organizatora regat o ich ujęcie w klasyfikacji Pucharu Bałtyku Południowego sezonu 2022 roku. Pełna dokumentacja PBP 2022 dostępna jest w zakładce Formularze.

Korzystając z obecności pomorskich sędziów omówiono podczas spotkania podstawowe kwestie stwarzające trudności we współpracy sędziów z organizatorami regat. Koledzy reprezentujący region elbląski poczynili robocze ustalenia w sprawie uzupełnienia przez pomorskich sędziów deficytu obsad sędziowskich występujących w przypadku regat przeprowadzanych na akwenach Zalewu Wiślanego.

Pomimo trudności spowodowanych epidemią COVID-19 oraz wojną na Ukrainie, która niesie trudne do przewidzenia konsekwencje dla prowadzenia wszelkich form aktywności społecznej, uczestnicy spotkania zakończyli je w duchu determinacji kontynuowania tradycji. Puchar Bałtyku Południowego w obecnym sezonie kończy 10 lat. Dla żeglarzy Zalewu Wiślanego dodatkowym świętem będzie uzyskanie niezależnego dostępu do wód otwartego morza.

Kalendarz PBP 2022 – projekt

Deklaracja organizatora regat PBP 2022 – pdf

Deklaracja organizatora regat PBP 2022 – Word

Sprawozdanie z regat PBP 2022 – pdf

Sprawozdanie z regat PBP 2022 – excel

Co myślisz o tym artykule?
+1
2
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ