< Powrót
21
marca 2017
Tekst:
Barbara Grabarz, przewodnicząca Pom. OKS
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Okręgowego Kolegium Sędziów

Kolegium Sędziów Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego zawiadamia, że w dniu 8 kwietnia 2017 roku o godz. 11.30 (I termin) lub 12.00 (II termin) w siedzibie PoZŻ w Gdyni, al. Jana Pawła II 11, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Okręgowego Kolegium Sędziów, na które zapraszamy sędziów żeglarskich zrzeszonych w PoZŻ.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania – przewodnicząca Pomorskiego OKS.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.

3. Zatwierdzenie regulaminu i porządku zebrania.

4. Wybór:
a) protokolanta;
b) komisji mandatowo – wyborczej (3 osoby);
c) komisji skrutacyjnej (3 osoby);
d) komisji wniosków (3 osoby).

5. Sprawozdanie z działalności Pom. OKS za lata 2013-2016.

6. Dyskusja nad sprawozdaniem.

7. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

8. Wybór przewodniczącego Pom. OKS na kadencje 2017-2020.

9. Wybór członków Pom. OKS na kadencje 2017-2020.

10. Wolne wnioski.

11. Ogłoszenie wyników wyborów.

12. Sprawozdanie komisji wniosków.

13. Zakończenie.

PODZIEL SIĘ OPINIĄ