< Powrót
15
lutego 2017
Tekst:
lwn
Zdjęcie:
arch. Roberta Smagonia

Żeglarstwo bez tajemnic – warsztaty

Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej PoZŻ zaprasza już od marca na otwarte (dla żeglarzy i nie żeglarzy) warsztaty żeglarskie. Zajęcia zaczynają się 24 marca i będą odbywały się cyklicznie do 8 października 2017 r.

Lekcje z taklarstwa, robót szkutniczych,  eksploatacji  i obsługi maszynowni jachtowych oraz manewrowania jachtem żaglowym i motorowym na silniku, poprowadzi doświadczona załoga „Baltic Star”, kpt. Robert Smagoń oraz mistrzowie Piotr Paszkiewicz i Adam Anczura.

Program warsztatów taklarskich obejmuje klasyfikację lin i osprzętu, przeznaczenie lin, osprzętu, węzły, łączenie lin, robienie szplajsów, splotów, łączenie lin z osprzętem, taklowanie żaglowca, konserwację lin i osprzętu, kontrolę lin i osprzętu, wymianę lin i osprzętu, znajomość i umiejętność posługiwania sie narzędziami taklarskimi, nazewnictwo.

Na zajęciach szkutniczych uczestnicy zaznajomią się z nazewnictwem z zakresu budownictwa jachtowego, zasadami wyboru drewna do prac szkutniczych i podstawami jego obróbki. Samodzielnie będą wykonywać elementy drewniane jachtu, dychtowanie, konserwację drewna. Poznają narzędzia używane  w ciesielstwie i szkutnictwie oraz technikę posługiwania się nimi.

Obsługa maszynowni jachtowych obejmuje problematykę właściwej eksploatacji i bieżącego utrzymania maszynowni, prawidłowej pracy silnika i przekładni, działania i czynności związane z krótkotrwałym i długotrwałym wyłączeniem maszynowni z eksploatacji, przygotowaniem maszynowni do zimowania. Ćwiczenia sprawdzające, polegające na bieżącym rozwiązywaniu problemów i awarii eksploatacyjnych, związanych z pracą silnika i przekładni, będą prowadzone na jachtach „Baltic Star”, „Gulf Star” i „Alfredzie”.

Program manewrowania jachtem żaglowym i motorowym na silniku zawiera wprowadzenie do teorii manewrowania jachtem na silniku, poznawanie zdolności manewrowych jachtu, manewry portowe, manewry awaryjne, komendy i polecenia. Manewrówka prowadzona jest jednocześnie w dwóch grupach, na dwóch jachtach. Na jednym manewrowanie przebiega  pod nadzorem instruktora, a na drugim uczestnicy warsztatów samodzielnie doskonalą swoje umiejętności.

Warsztaty z zakresu szkutnictwa będę odbywały się w Ustce. Pozostałe na Motławie, w  porcie jachtowym (Marina Gdańsk) w Gdańsku.

Czytelników zainteresowanych informacjami lub udziałem w organizowanych warsztatach, prosimy o kontakt:  +48 724 586 080, info@polsail.org  lub  +48 503 008 271, nital@poczta.onet.pl .

Plan zajęć, program i szczegółowe warunki uczestnictwa:

Harmonogram warsztatów taklarskich

Harmonogram warsztatów szkutniczych

Harmonogram warsztatów eksploatacja maszynowni na jachcie

Harmonogram warsztatów manewrowania jachtem na silniku

PODZIEL SIĘ OPINIĄ