< Powrót
9
marca 2017
Tekst:
jsz
Zdjęcie:
Jędrzej Szerle

Dyrektorzy trafili do Szkoły

W czwartek 9 marca przedstawiciele Zespołów Dyrektorskich Szkół Ponadgimnazjalnych spotkali się z władzami i kadrą Pomorskiej Szkoły Żeglarstwa i Edukacji Morskiej w Gdyni. Dyrektorzy placówek z całego Pomorza poznali działalność i ofertę dydaktyczną Szkoły.

W spotkaniu wzięło udział 16 dyrektorów z całego Pomorza – nie tylko z Gdyni, również m.in. Rumi i Przodkowa. Nauczycieli w działalność Szkoły, funkcjonującej przy Pomorskim Związku Żeglarskim, wprowadził jego prezes, Bogusław Witkowski. Pełną ofertę edukacyjną przedstawił kapitan Leopold Naskręt, nauczyciel w Pomorskiej Szkole Żeglarstwa i Edukacji Morskiej.

– Przyjęliśmy dewizę, że wszystkie zajęcia odbywające się w tej szkole zgodne są z ideą „zero siedzenia w ławkach” – mówi Leopold Naskręt. – Nie ma wykładów i nawet jak dzieci siedzą przy biurkach, to cały czas coś robią, na przykład rozwiązują zadania matematyczne czy pracują z mapą. Nie zapoznajemy też słuchaczy z wyposażeniem jachtu za pomocą slajdów – zawsze staramy się ćwiczyć na prawdziwym sprzęcie.

Nauczyciele mieli okazję zobaczyć sale dydaktyczne i ich wyposażenie – środki łączności, sprzęt ratunkowy, książki oraz materiały nawigacyjne. Pokazano również nowoczesny symulator żeglarski, który powstał siłami inżynierów Pomorskiego Związku Żeglarskiego.

Następnie dr Bogdan Olszewski wprowadził dyrektorów w szczegóły dotyczące zajęć edukacyjnych – m.in. dokładne cele i obszary kształcenia oraz konkretne umiejętności, jakie posiądą młodzi adepci żeglarstwa. Ostatnim elementem spotkania było wystąpienie Filipa Lipskiego, trenera-koordynatora w Pomorskim Związku Żeglarskim, który przybliżył możliwość tworzenia klas sportowych i współpracy pomiędzy szkołami, klubami żeglarskimi i samorządami.

– To było cenne spotkanie – mówi Leszek Ciesielski, dyrektor I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. – Nasza szkoła nosi imię Zasłużonych Ludzi Morza, więc szukamy obszarów, żeby realizować wychowanie morskie. Zwłaszcza, że jest potrzeba odciągnięcia młodzieży od komputerów i smartfonów, a żeglarstwo, sport na świeżym powietrzu, daje też duży impuls do rozwoju intelektualnego.

Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej Pomorskiego Związku Żeglarskiego, uruchomiona w 2015 roku, jest ośrodkiem wiedzy żeglarskiej i morskiej, wychowania morskiego oraz doskonalenia instruktorów żeglarstwa. Działa na rzecz klubów zrzeszonych w Pomorskim Związku Żeglarskim, dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów, szkół wyższych oraz osób dorosłych. Prowadzone są w niej zajęcia teoretyczne i praktyczne w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń na urządzeniach nawigacyjnych, warsztatów korzystania z pomocy nawigacyjnych, kursów manewrowych, rejsów stażowych, rejsów zapoznawczych z morzem, obozów żeglarskich. W Szkole są również organizowane konferencje metodyczne z zakresu wiedzy żeglarskiej i morskiej. Więcej informacji.

PODZIEL SIĘ OPINIĄ