< Powrót
12
maja 2016
Tekst:
lwn
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann

Gdyńscy radni w Pomorskiej Szkole

11 maja w Pomorskiej Szkole Żeglarstwa i Edukacji Morskiej (PSŻiEM) Pomorskiego Związku Żeglarskiego (PoZŻ), odbyło się wyjazdowe, rozszerzone  posiedzenie Komisji Oświaty Rady Miasta Gdyni.

Komisję Oświaty reprezentowali Ewa Krym – przewodnicząca, Danuta Styk – wiceprzewodnicząca, Jarosław Kłodziński, Marcin Wołek, Justyna E. Wróblewska, Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, nauczyciele i dyrektorzy  gdyńskich szkół , a także dyrektor biura The Sail Training Association Poland (STAP), kpt. Marek Kleban.

Celem posiedzenia było zaprezentowanie władzom oświatowym Gdyni Szkoły, jako ośrodka wiedzy żeglarskiej i morskiej, doskonalącego instruktorów żeglarstwa, współpracującego ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, liceami Gdyni, działającego na rzecz klubów zrzeszonych w Pomorskim Związku Żeglarskim (PoZŻ).

Podczas spotkania prezes PoZŻ Bogusław Witkowski zaprezentował możliwości organizacyjne Szkoły w prowadzeniu zajęć dla placówek oświatowych Gdyni (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Kpt. Leopold Naskręt przedstawił zaś ofertę edukacyjną PSŻiEM realizowaną od października ubiegłego roku: zajęcia poznawcze i fakultatywne dla dzieci i młodzieży, a także specjalistyczne, zaawansowane kursy dla żeglarzy.

W dalszej części spotkania, w rozmowach  z radnymi i gośćmi, dr Bogdan Olszewski omówił System Edukacji PSŻiEM  w korelacji  z podstawami programowymi opracowanymi dla szkół szczebla podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz sposób realizacji i jego zastosowanie w programach nauczania.

Podczas zwiedzania Szkoły inż. Jan Springer zapoznał gości z możliwościami powstającego w pracowni wiedzy żeglarskiej symulatora żeglarskiego. Kpt. Artur Sarnowski zaprezentował najnowsze osiągnięcie Szkoły, opracowany specjalnie na użytek żeglarzy biorących udział w imprezach organizowanych i wspieranych medialnie przez PoZŻ,  tracking, umożliwiający  śledzenie online zmagań na wodzie.  Inauguracja sytemu  odbędzie się już w sobotę, podczas regat o Puchar 70 lecia Yacht Klubu Stal Gdynia, które będzie można monitorować na ekranach komputerów.

Co myślisz o tym artykule?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ