< Powrót
6
lutego 2020
Tekst:
Dariusz Olejniczak
Zdjęcie:
Tadeusz Lademann
deklaracja
Sygnatariusze deklaracji, samorządowcy z pomorskich gmin, oraz zaproszeni goście z Krystyną Chojnowską-Liskiewicz (w środku) i Wacławem Liskiewiczem (drugi od prawej).

Historyczna deklaracja podpisana – pomorski samorząd kupi 100 jachtów

W Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego podpisana została dzisiaj 6 lutego deklaracja dotycząca zakupu stu jachtów w ramach przedsięwzięć strategicznych województwa pomorskiego – „Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska” i „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

Jachty będą służyć szkoleniu żeglarskiemu, m. in. w klubach i szkółkach żeglarskich oraz wodniackich drużynach harcerskich, co jest jednym z kluczowych zadań samorządów realizujących program wychowania morskiego pomorskiej młodzieży.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządu wojewódzkiego z marszałkiem województwa Mieczysławem Strukiem oraz reprezentanci 23. pomorskich gmin – sygnatariuszy porozumienia i zaproszeni goście. Gościem honorowym była kpt. Krystyna Chojnowska Liskiewicz, pierwsza kobieta, która samotnie opłynęła świat jachtem, z mężem – wybitnym konstruktorem jachtowym -Wacławem Liskiewiczem.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Zabierając głos, marszałek Mieczysław Struk nawiązał do patrona miejsca, w którym odbywała się czwartkowa uroczystość.

– Na początku chcę wspomnieć o Lechu Bądkowskim, którego stulecie urodzin obchodzimy na przełomie stycznia i lutego – mówił pomorski marszałek. – Ten człowiek promował samorządność i regionalizm, nawoływał do odwagi w formułowaniu własnych poglądów. Był uczestnikiem porozumień sierpniowych, pełnił funkcję rzecznika prasowego NSZZ „Solidarność”. Pomorska myśl polityczna wyszła spod jego pióra i jestem przekonany, że dziś byłby dumny, że nasze samorządy mówią o sprawach morza. Skupiając się na sprawach morskich i wychowania morskiego, chcę powiedzieć, że przed wojną, w latach 1924-1936, było na naszym terenie 30 tysięcy kół Ligi Morskiej i Rzecznej, wtedy Kolonialnej. Przeorały one świadomość Polaków w sprawach odbudowy floty polskiej, budowy i rozbudowy portu morskiego oraz marynarki wojennej. Także wychowanie morskie było tu, na skrawku polskiego wybrzeża, realizowane i my chcemy dziś do tych tradycji nawiązać. 23 pomorskie gminy zdecydowały się na realizację niezwykle ważnego programu. W jego ramach chcemy kupić 100 łodzi, które będą służyć nauczaniu żeglarstwa, dobrej praktyki żeglarskiej, żeglarskiej etykiety i szacunku do innych żeglarzy oraz środowiska naturalnego. Ale ten program to nie tylko zakup łodzi. To także ponad 10 milionów złotych, które chcemy przeznaczyć na edukację morską i żeglarską. Czekamy na decyzję Komisji Europejskiej w tej sprawie. To nasz wkład na nadchodzące lata w wychowanie morskie, bo młodzi Polacy nie mogą poznawać morza tylko z poziomu plaż, oni muszą to morze poczuć. Myślę, że te sto łodzi, które zaprojektuje wybrana w drodze przetargu firma wedle ścisłych wytycznych opracowanych przez ekspertów, to nasz dodatkowy, współczesny wkład w powrót Pomorza do macierzy przed stu laty i otwieramy w tej chwili nową kartę historii.

Prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego, Bogusław Witkowski.

Podobnego zdania jest prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski, który uznał, że podpisanie deklaracji jest ważnym momentem w dziejach Pomorza i pomorskiego żeglarstwa.

– Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości pan Wacław Liskiewicz wspominał podpisanie deklaracji w sprawie budowy Pętli Żuław sprzed kilku lat – mówił prezes Witkowski. – Dziś uczestniczymy w kontynuacji tamtego przedsięwzięcia. Pokazujemy, że można zaplanować sensowne działania, przynoszące efekty w długoletniej perspektywie. Powstały mariny, opracowano projekty edukacyjne w ramach programu edukacji morskiej, które są wdrażane w życie – jak choćby konkurs na młodych mistrzów nawigacji, a teraz przymierzamy się do stworzenia bazy w postaci floty jachtów, która trafi do pomorskich gmin. Ten jacht ma być jachtem uniwersalnym, przeznaczonym dla żeglarzy w każdym wieku, ma kształtować poczucie zespołowości i ma stanowić kwintesencję dotychczasowych dokonań takich klas jak Omega czy Puck, na których wychowały się i zasmakowały morza całe pokolenia. Podczas jednej z rozmów z marszałkiem Strukiem obliczyliśmy, że na terenie województwa mamy około 300 Optimistów, na których szkolą się dzieci. Jak jednak państwo wiecie, w wieku lat 15 kończy się pływanie na Optimistach, a jachtów przeznaczonych do szkolenia i treningów starszej młodzieży mamy łącznie na naszym terenie około stu. I tak, nagle około 200 osób traci możliwość dalszego szkolenia żeglarskiego. To dzisiejsze działanie może być dobrym zaczynem do tego, żeby nie tracić tej młodzieży, żeby mogła nadal pływać i przeżywać żeglarskie przygody. Gratuluję 23 gminom i Urzędowi Marszałkowskiemu tego, że udało się doprowadzić do tego porozumienia i liczę, że za jakiś czas odbędą się pierwsze regaty, na których zobaczymy tych sto jachtów. To będzie znakomity widok, kiedy wypłyną wspólnie z przystani w Wiślince.

Wójt gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak.

Postępowanie przetargowe na zakup stu jachtów przygotuje i przeprowadzi gmina Pruszcz Gdański z wójt Magdaleną Kołodziejczak, która nie ukrywała, że podpisanie deklaracji jest spełnieniem marzeń wielu pomorskich samorządowców.

– Cieszymy się z tego niezwykłego przedsięwzięcia realizowanego na stulecie powrotu Pomorza do macierzy – zapewniła pani wójt. – Daje nam ono szansę na to, byśmy jeszcze lepiej wykorzystali infrastrukturę, którą wybudowaliśmy. Spełnia się nasze oczekiwanie, bo najpierw powstała właśnie infrastruktura, kolejny krok to pozyskanie wyposażenia, a kolejnym będzie edukacja morska i żeglarska. 10 milionów, o których wspomniał pan marszałek napawa nas ogromną radością, jako dowód na sensowność naszych dotychczasowych działań. Dziękuję PoZŻ za wsparcie nas w opisie przedmiotu zamówienia i wywiążemy się z tego zadania jak należy. Życzę nam wszystkim, żebyśmy za kilka miesięcy spotkali się i mogli oglądać nasze piękne łodzie.

Uroczystość w siedzibie urzędu marszałkowskiego zakończyła ceremonia podpisania przez przedstawicieli 23 pomorskich gmin treści deklaracji. W dokumencie czytamy:

“Setna rocznica powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej i zaślubin Polski z Bałtykiem to  wyjątkowa data w najnowszej historii Polski i naszego regionu. Pragnąc godnie ją uczcić i podkreślając silny związek Pomorza z tradycjami morskimi, deklarujemy zakup 100 łodzi żaglowych dla mieszkańców naszego województwa. Wychowanie poprzez żeglarstwo to nie tylko rozwijanie pasji, ale także kształtowanie charakteru, nauka współpracy oraz tworzenie pomorskiej tożsamości i kultywowanie naszej tradycji. Zgodnie z deklaracją zakup łodzi zostanie zrealizowany ramach Przedsięwzięć Strategicznych Województwa Pomorskiego: „Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska” oraz „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

Co myślisz o tym artykule?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ