< Powrót
13
kwietnia 2015
Tekst:
Ilona Miluszewska
Zdjęcie:
Tadeusz Lademnn
Prezes PoZŻ Bogusław Witkowski otwiera Konferencję Bezpieczeństwa 2015.

Jak żeglować bezpiecznie

11 kwietnia 2015 r. Pomorski Związek Żeglarski wrócił do tradycji organizowania konferencji bezpieczeństwa żeglarskiego. W gościnnych progach Szkoły Morskiej w Gdyni przy ul. Polskiej odbyło się sympozjum „Od szkolenia do bezpiecznego żeglowania”.

Patronat honorowy nad spotkaniem objęli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Blisko 70 uczestników przybyło z Gdańska, Gdyni, Redy, Słupska, Tczewa, Pruszcza Gdańskiego, Mechelinek, Szczecina, Chojnic, Piły, Chodzieży, Elbląga, Pucka, Kościerzyny, Mielna, Warszawy, Giżycka, Kaczor i Budzynia.

Konferencję otworzył prezes PoZŻ Bogusław Witkowski wskazując jej podstawowe zadanie: – Mówienie o tym jak pływać bezpiecznie, jak pływać z przyjemnością i jak pływać z morzem, a nie przeciwko morzu. – Dzisiejsze spotkanie ma także być przyczynkiem do krzewienia idei morskości Polski w całym kraju, nie tylko na Pomorzu – dodał prezes.

Zebranych przywitali również kpt. Alfred Naskręt, dyrektor Szkoły Morskiej, która była partnerem konferencji i kpt. Bogdan Olszewski, przewodniczący Rady Programowej Forum Nauczycieli Żeglarstwa, współorganizatora sympozjum.

Uczestnicy wysłuchali ośmiu wystąpień.

Kpt. Bogdan Matowski, wieloletni pracownik Urzędu Morskiego w Słupsku, analizował przyczyny wypadków jachtowych. Podkreślał, że każdorazowa decyzja o wyjściu w morze winna uwzględniać stan techniczny i wyposażenie jachtu, warunki hydrometeorologiczne – aktualne i przewidywane – trasę rejsu, wiek i poziom wyszkolenia załogi, i w końcu doświadczenie żeglarskie samego kapitana.

Rafał Wojtyra, kierownik Inspektoratu Nadzoru Statków Śródlądowych, Jachtów i Łodzi Polskiego Rejestru Statków SA omawiając aktualne wymogi PRS-u odnośnie bezpieczeństwa jachtów, odniósł się nie tylko do wymagań i przepisów opracowywanych i uaktualnianych przez Polski Rejestr Statków, ale także do innych standardów obowiązujących w Europie.

Kpt. ż.w. Andrzej Królikowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zanim przeszedł do prezentacji „Krajowego system bezpieczeństwa morskiego”, wspomniał o globalnych problemach związanych z bezpieczeństwem w wybranych sektorach przemysłu morskiego.

Zapowiadanego następnie Zbigniewa Kurowickiego, prezesa Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który nie mógł przybyć, zastąpił Dariusz Luma, kierownik Stacji Ratowniczej w Giżycku, szef Centrum koordynacji Ratownictwa Wodnego. Mówił o bezpieczeństwie żeglarzy śródlądowych na przykładzie pracy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, wskazując m.in. obszar działania i zagrożenia.

Żeglarz regatowy i morski Michał Korneszczuk, założyciel firmy Nautica Nord, partnera niemieckiego ubezpieczyciela Pantaenius w Polsce przedstawił osiem najczęstszych wypadków na wodzie, opowiedział na co zwracać uwagę przy ubezpieczaniu jachtów, zaprezentował także wymogi ISAF w kwestii bezpieczeństwa jachtu.

Kpt. Bogdan Olszewski, nauczyciel akademicki, instruktor wykładowca, autor „Sztuki nauczania żeglarstwa”, przedstawił problemy bezpieczeństwa w świetle doświadczeń szkoleniowych. Podkreślał, że kluczowym zadaniem instruktora – nauczyciela żeglarstwa jest skuteczne przygotowanie swoich uczniów do walki, rozumianej jako zmaganie się z siłami pozaludzkimi. Przedstawił listę zaniedbań, będących przyczyną wypadków jachtowych, które mogą mieć źródło w wadliwym szkoleniu i wskazywał utracone z systemu nauczania faktory bezpieczeństwa żeglugi jachtowej.

Kpt. Krzysztof Januszewski z SAR, zawodowo zajmujący się telekomunikacją i teleinformatyką przedstawił organizację radiokomunikacji morskiej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi w obszarze Morza Bałtyckiego. – Radiokomunikacja jest często ostatnią deską ratunku – podkreślał. – Jeżeli żeglarz jest kiepsko wyszkolony, ma niskie kwalifikacje, choruje, to często podejmuje błędne decyzje. A wystarczy zasięgnąć porady przez radio. To może uratować życie, ale także zaoszczędzić wielu problemów.

Sobotnie spotkanie zakończyło wystąpienie Marka Długosza, dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) w Gdyni. Opowiedział o strukturze SAR i podkreślał, że zajmuje się ona ratowaniem życia, a nie mienia, o czym żeglarze często zapominają.

– Od tej reguły są wyjątki – wyjaśniał dyrektor. – Jeżeli najbezpieczniejszym i jedynym sposobem ratowania ludzi jest podanie holu i przetransportowanie jachtu do miejsca bezpiecznego, wówczas taką akcję traktujemy jako ratowanie życia i jest ona bezpłatna.

W ostatnim słowie Bogdan Olszewski dziękując przybyłym, wyraził nadzieję, że konferencje bezpieczeństwa organizowane będą już teraz regularnie.

Teksty lub prezentacje wystąpień znaleźć można TUTAJ. Filmowy zapis  – TUTAJ.

Partnerami konferencji byli Liga Morska i Rzeczna, Urząd Morski w Gdyni, SAR, Polski Rejestr Statków, Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Pantaenius. Patronat medialny objęły miesięcznik Żagle, Radio Gdańsk, tygodnik „Kurier Gdyński”.

Co myślisz o tym artykule?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

PODZIEL SIĘ OPINIĄ